Tega 2:5

Detaljplan för Tega 2:5

Ytterby: Bostäder

Kontaktperson: Åsa Johansson
Diarienummer: KS2011/1453

 

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 25 februari 2016 och vann laga kraft den 21 mars 2016.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i västra Ytterby, söder om Torsbyvägen (väg 604) mot Kärna, i nära anslutning till befintlig bebyggelse norr om vägen.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder söder om Torsbyvägen i nära anslutning till befintliga villaområden i västra Ytterby, samt att ge möjlighet att bygga flerbostadshus/gruppboende. Förslaget omfattar cirka 40 friliggande bostäder och flerbostadshus/gruppboende med cirka 10 lägenheter för boende med särskilda behov.

  Sidan uppdaterades: