Tippen 1 — Fjärrvärmeverket

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av fjärrvärmeverket i Munkegärde, att säkerställa skydd för befintlig deponi och att bekräfta och reglera befintlig verksamhet på återvinningscentralen samt möjliggöra viss utveckling av dess verksamhet.

Detaljplan för Tippen 1 med flera

Handläggare: Johan Hellborg
Diarenummer: KS2020/0823

 

Status

Planförslaget har varit utställt för samråd mellan den 9 juli till och med den 30 augusti 2021. Du hittar handlingarna under Samråd. Nu bearbetas inkomna synpunkter.
 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Munkegärde, cirka 1,5 kilometer nordöst om Kungälvs centrum. Från Karebyvägen leder Energivägen upp till området som idag utgörs av en fjärrvärmeanläggning (Munkegärdeverket), Munkegärde återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation och en avslutad deponi. 

  Sidan uppdaterades: