Tjuvkil etapp A

Detaljplan för Tjuvkil 2:67 med flera, etapp A

Tjuvkil, omvandling bostäder
Handläggare: Viktor Heineson
Diarenummer: KS2019/1285

Prenumerera på sidan

Prenumerera på sidan

Du kan få e-post när något läggs till på den här sidan. För att prenumerera:

  • Skriv in din e-postadress nedan och tryck på "SKICKA".
  • Gå till din inkorg för e-postadressen och bekräfta din prenumeration.
  • Titta i korgen för skräppost om du inte fick någon e-post för att bekräfta din prenumeration.

Din e-postadress är en personuppgift och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar den. Vi delar inte din e-postadress med någon annan och du kommer inte få några andra utskick än de som rör den här sidan. Du kan när som helst avregistrera dig genom att:

  • Skriva in din e-postadress.
  • Klicka i knappen "Avprenumerera".
  • klicka på knappen "SKICKA".

Läs gärna mer om hur Kungälvs kommun hanterar personuppgifter här. 

Status

Planarbetet har påbörjats och samrådshandlingar är under framtagande. Under hösten 2019 och våren 2020 har geotekniska och bergtekniska utredningar utförts. Resultatet av dessa granskas för närvarande och kommer att ligga till grund för omfattningen av planområdet. Bl.a. har stabilitetsproblem identifierats längs väg 612 vid hamnen. Resultatet från utredningarna finns att läsa under "utredningar" i menyn till höger. Kommunen har tagit hjälp av Statens geotekniska institut (SGI) för att komma vidare i frågan. Efter sommaren kommer kommunen att kontakta fastighetsägarna i området där stabilitetsproblemen identifierats med mer information.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i nordvästra Tjuvkil och omfattar i stora drag bebyggelsen norr om väg 612, mellan Tjuvkils vägskäl och Tjuvkils hamn.

 

Syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter, i samband med att kommunalt vatten och avlopp byggs ut.

 

  Sidan uppdaterades: