Torsby-Tofta 2:90

Detaljplan för Torsby-Tofta 2:90

Tofta: Bostäder - Omvandling
Handläggare: Elisabeth Hellström
Diarenummer: KS2016/2014

Prenumerera på sidan

Prenumerera på sidan

Du kan få e-post när något läggs till på den här sidan. För att prenumerera:

  • Skriv in din e-postadress nedan och tryck på "SKICKA".
  • Gå till din inkorg för e-postadressen och bekräfta din prenumeration.
  • Titta i korgen för skräppost om du inte fick någon e-post för att bekräfta din prenumeration.

Din e-postadress är en personuppgift och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar den. Vi delar inte din e-postadress med någon annan och du kommer inte få några andra utskick än de som rör den här sidan. Du kan när som helst avregistrera dig genom att:

  • Skriva in din e-postadress.
  • Klicka i knappen "Avprenumerera".
  • klicka på knappen "SKICKA".

Läs gärna mer om hur Kungälvs kommun hanterar personuppgifter här. 

Status

2020-09-25

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 12 augusti 2020 och belutet vann laga kraft den 7 september 2020. Du hittar handlingarna under Antagande

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 28 januari – 11 februari 2020. Du hittar handlingarna under Granskning. Nu bearbetas inkomna synpunkter.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i Sundhammar cirka 4 km väster om Kärna. Avståndet till Ytterby är cirka 12 km och till Kungälv cirka 15 km. Fastigheterna ligger vid foten av en bergskant på norrsidan och gränsar till naturområde/allmän plats enligt detaljplan som gäller nu. I området finns inga kända fornlämningar.

 

Syfte

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra större byggnadsyta och vindsinredning för fastigheterna Torsby-Tofta 2:89, 2:90 och 2:91. En ändring av detaljplanen bedöms följa den ursprungliga planens syfte.

 

  Sidan uppdaterades: