Torsby-Tofta 2:90

Detaljplan för Torsby-Tofta 2:90

Tofta: Bostäder - Omvandling
Handläggare: Elisabeth Hellström
Diarenummer: KS2016/2014

Prenumerera på sidan

Prenumerera på sidan

Du kan få e-post när något läggs till på den här sidan. För att prenumerera:

  • Skriv in din e-postadress nedan och tryck på "SKICKA".
  • Gå till din inkorg för e-postadressen och bekräfta din prenumeration.
  • Fick du ingen e-post för att bekräfta din adress? Titta i korgen för skräppost också.

Din e-postadress är en personuppgift och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar den. Vi delar inte din e-postadress med någon annan och du kommer inte få några andra utskick än de som rör den här sidan. Du kan när som helst avregistrera dig.

Läs gärna mer om hur Kungälvs kommun hanterar personuppgifter här 

Status

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 28 januari – 11 februari 2020. Du hittar handlingarna under Granskning. Nu bearbetas inkomna synpunkter.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i Sundhammar cirka 4 km väster om Kärna. Avståndet till Ytterby är cirka 12 km och till Kungälv cirka 15 km. Fastigheterna ligger vid foten av en bergskant på norrsidan och gränsar till naturområde/allmän plats enligt detaljplan som gäller nu. I området finns inga kända fornlämningar.

 

Syfte

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra större byggnadsyta och vindsinredning för fastigheterna Torsby-Tofta 2:89, 2:90 och 2:91. En ändring av detaljplanen bedöms följa den ursprungliga planens syfte.

 

  Sidan uppdaterades: