Båtmansgärdet

Detaljplan för Båtmansgärdet - servicelägenheter (Fastigheten Trädgårdsgärdet 7).

Kungälv: Verksamhet
Handläggare: Ulf Liljankoski
Diarenummer: KS2019/0101

Status

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 17 februari 2021 och beslutet vann laga kraft den 16 mars 2021. Du hittar handlingarna under Antagande.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Kungälv. Ändringen omfattar fastigheten Trädgårdsgärdet 7.

Syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra användningen Kontor (K) och Samlingslokal (S1) istället för enbart Samlingslokal (S1).

Ändringen innefattar:

  • Markanvändningsbestämmelsen S1 (Samlingslokal) ersätts med markanvändningsbestämmelsen S1K (Samlingslokal och Kontor).

 

  Sidan uppdaterades: