Västra Tunge

Detaljplan för bostäder, Ytterby-Tunge 2:72

Ytterby: Bostäder
Handläggare: Ida Andersson
Diarenummer: KS2014/1548

Prenumerera på sidan

Prenumerera på sidan

Du kan få e-post när något läggs till på den här sidan. För att prenumerera:

  • Skriv in din e-postadress nedan och tryck på "SKICKA".
  • Gå till din inkorg för e-postadressen och bekräfta din prenumeration.
  • Titta i korgen för skräppost om du inte fick någon e-post för att bekräfta din prenumeration.

Din e-postadress är en personuppgift och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar den. Vi delar inte din e-postadress med någon annan och du kommer inte få några andra utskick än de som rör den här sidan. Du kan när som helst avregistrera dig genom att:

  • Skriva in din e-postadress.
  • Klicka i knappen "Avprenumerera".
  • klicka på knappen "SKICKA".

Läs gärna mer om hur Kungälvs kommun hanterar personuppgifter här. 

Status

Beslut om planläggning fattades av kommunstyrelsen den 19 november 2014. Planarbetet har påbörjats och samrådshandlingarna beräknas finnas framme under 2021. Just nu pågår ett utredningsarbete, du hittar färdiga utredningar under Utredningar.

Du kan påverka

Lämna dina synpunkter

Synpunkter som är försedda med både namn och adress räknas som formella yttranden till planen. Vi behöver ditt namn och adress bland annat för att kunna avgöra om du är sakägare i lagens mening och därmed har rätt att överklaga planen senare.

Om du inte vill uppge namn och adress så kommer dina synpunkter behandlas på samma sätt som muntliga synpunkter. Det innebär att relevanta synpunkter tar vi med oss vidare i planarbetet, men de kommer inte att finnas med i samrådsredogörelsen/granskningsutlåtandet och de ger dig inte rätt att överklaga planen om du är sakägare och vill göra det efter antagande.

Du kan lämna dina synpunkter genom att fylla i formuläret eller skicka dem till:

Kungälvs kommun, Samhälle och utveckling
Stadshuset
442 81 Kungälv

samråd
granskning
fastighetsägare
arrendator
bostadsrättsinnehavare
hyresgäst
övrigt
Du måste fylla i fältet
Bifogade filer kan vara max 12 Mb. Har du flera filer skickas varje fil för sig.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Ytterby tätort mellan väg 168/Marstrandsvägen och Bohusbanan. Området avgränsas av väg 168/Marstrandsvägen, Bohusbanan och ett skogsbeklätt bergsområde i nordväst.

Området är idag obebyggd åker- och skogsmark.

 

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av bostäder.

 

  Sidan uppdaterades: