Västra gatan

Ändring av gällande planer längs del av Västra Gatan, Fontin 1:1 med flera.

Kungälv: Centrumverksamhet
Handläggare: Karin Jern
Diarenummer: KS2020/0288

Prenumerera på sidan

Prenumerera på sidan

Du kan få e-post när något läggs till på den här sidan. För att prenumerera:

  • Skriv in din e-postadress nedan och tryck på "SKICKA".
  • Gå till din inkorg för e-postadressen och bekräfta din prenumeration.
  • Titta i korgen för skräppost om du inte fick någon e-post för att bekräfta din prenumeration.

Din e-postadress är en personuppgift och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar den. Vi delar inte din e-postadress med någon annan och du kommer inte få några andra utskick än de som rör den här sidan. Du kan när som helst avregistrera dig genom att:

  • Skriva in din e-postadress.
  • Klicka i knappen "Avprenumerera".
  • klicka på knappen "SKICKA".

Läs gärna mer om hur Kungälvs kommun hanterar personuppgifter här. 

Status

Beslut om planläggning fattades av kommunstyrelsen den 18 mars 2020. Planarbetet omfattar ändring av en gällande stadsplan och en gällande detaljplan.

Planarbetet har påbörjats och en förstudie kring förutsättningarna och dialog med fastighetsägarna i området har inletts. Syftet är att fånga upp viktiga frågeställningar kring gatans utveckling. Inom planarbetet ska även konsekvenserna av att inte ändra gällande planer studeras.

Området omfattas av planprogram för Kungälvs Stadskärna, delen Liljedal antaget av Kommunfullmäktige i maj 2017.

 

Områdesbeskrivning

Området är beläget i den södra delen av Kungälvs centrum, inom riksintresse för kulturmiljö. Området omfattas främst av bebyggelsen runt den befintliga historiska handelsgatan i den äldre delen av stadskärnan.

 

Syfte

Syftet med planändringarna är att befästa pågående markanvändning som idag finns och säkerställa centrumverksamhet i byggnadernas bottenvåningar. Åtgärden bedöms gå i linje med de intentioner som anges i planprogrammet för det aktuella området, bland annat att gatan ska vara en levande gata med "småstadskaraktär".

 

  Sidan uppdaterades: