Vattenverk, del av Stan 1:1 med flera

Detaljplan för vattenverk, del av Stan 1:1

Diseröd: Vattenverk

Handläggare: Linda Andreasson

 

Status

Planen antogs i kommunfullmäktige den 10 december 2015 och vann laga kraft den 22 mars 2016.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget norr om Kungälvs tätort och sydost om Diseröd vid Göta Älv.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av ett nytt Vattenverk.

  Sidan uppdaterades: