Vena 1:3

Detaljplan för Vena 1:3 med flera.

Ytterby: Bostäder - Väg
Diarienummer: KS2010/679

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 25 februari 2016 och vann laga kraft den 30 juni 2016.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i västra Ytterby, norr om Torsbyvägen (lv 604), väster om befintligt bostadsområde Tega/Klockarebolet.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya bostäder och att förlänga den befintliga Sparråsvägen så att Torsbyvägen och Marstrandsvägen kopplas samman. Planområdet ligger i randzonen mellan tätort och landsbygd, de utformningsbestämmelser som finns i planen har sin utgångspunkt i det.

 

Interaktiv 3D-modell

Modellen visar en förenklad, men tydlig bild av hur området kan komma att se ut i framtiden.

Se 3D-modellen (öppnas i nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: