Vipan 1

Detaljplan för Vipan 1

Kungälv: Inglasade uterum, garage, carport

Handläggare: Hans Jönsson
Dnr: 2013/1074

 

Status

Detaljplanen antogs av Kommunstyrelsen den 26 april 2017. 
Planbeslutet vann laga kraft den 20 juni 2017. Gällande handlingar ligger under rubriken Antagande.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i stadsdelen Komarken, strax väster om Kungälvs centrum. Fastigheten utgör en bostadsrättsförening uppförd på 60-talet med 12 radhusbyggnader med totalt 65 bostäder. Kvarteret begränsas av Högalidsgatan i väster, Fredkullagatan i norr, Edgatan i öster samt Kastellegårdsgatan i söder.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är för att skapa skapa förutsättningar för att uppföra inglasade uterum och gemensamma garage alternativt carport inom ett område som uppfördes 1965. Inga nya byggrätter för bostäder planeras.

  Sidan uppdaterades: