Återvinningscentraler

På återvinningscentralen kan du lämna grovavfall till återvinning och farligt avfall. Du kan också lämna saker till återanvändning.

 Teckenspråk:


Vi ska sortera våra sopor. Förpackningar av glas, plast, metall, tidningar och papper ska sorteras för sig. Det sorterade materialet ska sedan slängas på någon av kretsloppsstationerna som finns i kommunen.

Grovsopor är sådant som är för stort för att lägga i en soptunna eller en sopsäck. Grovsopor som till exempel trasiga möbler, restvirke eller trädgårdsavfall slänger du på återvinningscentralen. Kommunen har fem återvinningscentraler, de finns i Diseröd, Kode, Kungälv, Kärna och Ytterby.


Innehåll på sidan

Öppettider
Sortera rätt
Allmänna regler
Regler privatpersoner
Regler företagare
Mobil återvinningscentral

Öppettider

Munkegärde återvinningscentral, Energivägen, Kungälv

 • Måndag — Torsdag 11:00 — 19:00
 • Fredag 8:00 — 16:00
 • Lördag 9:00 — 15:00
 • Söndag 10:00 — 15:00

Ytterby återvinningscentral, Hollandsgatan

Ytterby återvinningscentral tar inte emot gips, kyl/frys och vitvaror på grund av ett VA-arbete på återvinningscentralen. Besökare som vill lämna gips, kyl/frys eller vitvaror hänvisas till övriga återvinningscentraler. Närmaste återvinningscentral är Munkegärde ÅVC. 

 • Tisdag — Onsdag 14:00 — 19:00
 • Lördag 09:00 — 15:00

Kärna ÅVC, Kärna bussterminal

 • Tisdag och torsdag 11:00 — 19:00
 • Lördag 09:00 — 15:00

Kode ÅVC, Granatvägen

 • Måndag och onsdag 11:00 — 19:00
 • Lördag 09:00 — 15:00

Mobil ÅVC

Diseröd Centrum, Klockan 10:00 — 13:00 lördagar

 • 16 juli, 30 juli, 6 augusti, 20 augusti, 3 september, 24 september, 29 oktober

Danske sten, Koön/Marstrand, Klockan 10:00 —13:00 lördagar

 • 10 september, 17 september, 1 oktober, 15 oktober

Återvinningscentralerna är stängda:

 • Julafton, juldagen och annandag jul
 • Nyårsafton, nyårsdagen och trettondag jul
 • Långfredagen, påskdagen och annandag påsk
 • Första maj
 • Kristi himmelfärds dag
 • Pingstdagen
 • Nationaldagen
 • Midsommarafton och midsommardagen
 • Alla helgons dag (lördag)

 

Sortera rätt på återvinningscentralen

Det mesta går att sortera ut på återvinningscentralen för att återvinnas eller återanvändas. Det finns några få saker som inte kan gå till materialåtervinning och sorteras istället som energiåtervinning. Vissa typer av avfall tas inte emot på alla återvinningscentraler i kommunen.

Är du osäker på vilket avfall som ska läggas i vilken container eller vilken återvinningscentral du kan lämna ditt avfall till? Läs vår sorteringsguide.

Återanvändning

Återanvändning av material är steget bättre, ur miljösynpunkt, än återvinning av material. Genom att återanvända sparar vi både energi och råmaterial. Du kan lämna material för återanvändning på Munkegärde, Ytterby och Kode återvinningscentral.

Insamlingen till återanvändning på återvinningscentralerna samordnas av flera olika organisationer:

 • Munkegärde återvinningscentral: Emmaus Björkå, Idrottens SecondHand, Pingstkyrkans Secondhand och Återbruket, Stena Recycling.
 • Kode återvinningscentral: Myrorna
 • Ytterby återvinningscentral: Emmaus Björkå

Trasiga kläder och textil

Det finns kärl för textilinsamling på alla återvinningscentraler i kommunen. All textil tas emot, även hålig och sönderklippt, så länge den inte är blöt eller nedsmutsad med färg, olja eller kemikalier. Textilen skickas vidare för återanvändning, återvinning eller materialåtervinning. Lägg textilen i en påse så den inte blir blöt eller smutsig innan du lämnar den.

Läs mer om textilinsamling här 

Panta och skänk pengar till föreningar på Munkegärde ÅVC

Kungälvs Kommun samlar in pantflaskor och pantburkar på Munkegärde återvinningscentral i pantmaskinen Panta mera Express. Du som pantar kan välja att skänka din pant till en förening eller organisation genom att välja mottagare i pantmaskinen Pantamera Express.

Läs mer om att skänka pant till en förenig på Pantamera.nu 

 

Allmänna regler återvinningscentralerna

 • Återvinningscentralen är till för de som betalar fast årsavgift för avfall i kommunen
 • Använd körkort eller passerkort vid infart
 • Endast personbilar med släp är tillåtna
 • Tung lastbil (över 3,5 ton), traktorer eller truck är förbjudna (gäller inte fordon med tillstånd)
 • Följ personalens anvisningar
 • Allt avfall ska sorteras efter materialslag
 • Säckar ska tömmas (gäller inte asbest, invasiva arter eller lättflyktigt material)
 • Städa efter dig vid behov
 • Parkera ditt fordon så att andra kommer fram
 • Det är förbjudet att ta med sig saker från containrar eller andra behållare
 • Djur tillåts inte
 • Du ansvarar för medhavna barn 
 • Tomgångskörning är förbjuden
 • Rökning är förbjuden
 • Det går inte att lämna matavfall på återvinningscentralen

 

Regler för privatperson

För att komma in på återvinningscentralen ska du vara över 18 år och boende i kommunen och betala fast årsavgift för avfall. Har du svenskt körkort och är folkbokförd eller fastighetsägare i Kungälv kommer du in på återvinningscentralen med ditt körkort.
Om du inte har ett svenskt körkort kan du beställa ett passerkort till återvinningscentralen.

Som privatperson får du lämna avfall varje dag som återvinningscentralerna är öppna. Då kan du lämna per besök:

 • 2 kubikmeter sorterat grovavfall/byggavfall
 • 8 personbilsdäck
 • 10 kilo farligt avfall
 • 5 enheter elavfall
 • Maximalt 50 kilo välinpackad asbest (endast Munkegärde ÅVC). Läs om hantering av asbets

Mycket grovavfall och ingen transport? Hyr en container!

Har du mycket grovavfall och svårt att transportera det till en återvinningscentral? Om du är privatperson och bor i kommunen kan du hyra en container för grovavfall. Containern kan du hyra upp till tre dagar.

 

Regler för företagare

Att lämna grovavfall kostar 300 kronor inklusive moms för företag och föreningar. Du får bara lämna avfall en gång per dag. Företag med fordon som väger över 3,5 ton (inklusive last) kan inte lämna avfall på kommunens ÅVC utan får istället vända sig till en särskilt återvinningsanläggning för företag. Mängden sorterat grovavfall får inte överstiga 2 kubikmeter.

Företagare behöver passerkort för att komma in på återvinningscentralen

Ansök om passerkort till återvinningscentralen

Kommunen tar inte emot farligt avfall från företag och föreningar

Lagen om spårbarhet av farligt avfall innebär bland annat att företag måste få ett kvitto på inlämnat farligt avfall och att kommunen är skyldiga att rapportera in inlämnat farligt avfall, någonting som inte är möjligt på återvinningscentralerna.

Istället för att lämna farligt avfall på de kommunala återvinningscentralerna hänvisar vi istället till entreprenörer som tar emot farligt avfall från företag och verksamheter.

Läs mer om farligt avfall för företagare här

Det här kan kan företag lämna på ÅVC:n

 • Trä, både målat och omålat (ej tryckimpregnerat)
 • Gips
 • Plast
 • Trädgårdsavfall
 • Grenar och ris
 • Sängar och soffor
 • Tegel, kakel och betong
 • Metall
 • Isolering
 • Wellpapp
 • Pant
 • Fett (matoljor)
 • Wellpapp, kartong

 

Mobil återvinningscentral

En mobil återvinningscentral kompletterar kommunens övriga återvinningscentraler och eventuella grovsoprum. Tanken är att erbjuda extra service så att du inte ska behöva samla på dig avfall under lång tid eller behöva åka långt för att lämna mindre mängder avfall. Du får bara lämna så mycket som får plats i bagaget på en normalstor personbil. Tänk på att avfallet ska sorteras och att inget får vara större än 1,5 meter och väga mer än 15 kilo.

Mobil ÅVC har en container med fack för olika material (trä, metall, deponi). En container för brännbart avfall och en container för trädgårdsavfall. Farligt avfall och elektronik lämnas i en mindre lastbil. Emmaus Björkå tar emot kläder och prylar som kan återanvändas.

Se datum och öppettider för mobil ÅVC här

Här kan du besöka mobil ÅVC

Vår mobila återvinningscentral kommer till parkeringen Danske Sten på Koön längs Södra Strandgatan/Långedalsvägen och parkeringen vid Diseröd centrum som ligger längs med Romelandavägen.

Det här kan du lämna:

 • Farligt avfall till exempel olja, färg, lösningsmedel, batterier, ljuskällor/lysrör
 • Elektronikavfall till exempel TV-apparater, datorer, mobiler, kaffebryggare
 • Trädgårdsavfall till exempel grenar, ris, gräsklipp, växtdelar
 • Grovavfall till exempel metallskrot, trä, brännbart, porslin och annat till deponi

Det här kan du inte lämna:

 • Avfall från verksamheter och företag
 • Byggavfall och rivningsavfall (till exempel avfall från hus- och lägenhetsrenoveringar, tegelpannor, gips)
 • Förpackningar och tidningar
 • Asbest (Eternitplattor med mera) och farligt avfall som blandats med andra typer av avfall eller som inte är märkt med innehåll
 • Vitvaror, till exempel kylskåp, spis, diskmaskin, tvättmaskin
 • Explosiva varor som till exempel fyrverkerier och smällare
 • Läkemedel och kanyler, lämnas på apoteket
 • Gräsklippare, mopeder och större mänger avfall
 • Mineralull
 • Slipers (träbjälke för järnvägsräls)
  Sidan uppdaterades: