Avfallsplan 2021-2030

En ny avfallsplan för Kungälvs Kommun 2021-2030 finns ute för granskning

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar allt avfall i kommunen.
Nuvarande avfallsplan, A2020 - Avfallsplan för Göteborgsregionen antogs 2010. Kommunen ser ett stort värde av en gemensam Avfallsplan och ett förslag till ny avfallsplan för 2021-2030, att "Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030", nu har arbetats fram.

Innan kommunen antar en avfallsplan ska kommunen enligt miljöbalken 15 kap 42 § på ett lämpligt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av avfallsplanen.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-22 att ställa ut förslag till ny avfallsplan, för granskning från den 30 maj 2019 till 31 oktober 2019.

Läs förslaget till ny avfallsplan 2021-2030 (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Samråds- och utställningsperioden

Samråds- och utställningsperioden pågår från 2019-05-30 till 2019-10-31.
Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Genom utställningen kan medborgare i allmänhet ge kommentarer på planens innehåll. Synpunkter som lämnas utgör en allmän handling hos kommunen och kan komma att lämnas ut vid begäran.


Synpunkter skickas till:

Kungälvs Kommun/Renhållning, 442 81 Kungälv, alternativt med e-post till: kundservice.avfall@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: