Fallfrukt blir biogas och biogödsel

Lämna in din fallfrukt! Till och med den 31 oktober tar återvinningscentralen i Munkegärde emot fallfrukt i en separat container, för att producera biogas och biogödsel.

Fallfrukten rötas i en biogasanläggning för att bli till biogas. Biogas används för att driva bussar och bilar och är ett mycket rent fordonsbränsle, som inte bidrar till växthuseffekten. Fossila bränslen såsom bensin och diesel har tio gånger så stor miljöpåverkan jämfört med biogas.

Efter rötningen blir fallfrukten biogödsel som kan ersätta den resurskrävande och övergödande konstgödseln, som sprids på våra jordar. På så vis kan nya grödor tillgodogöra sig den rötade fallfruktens näringsämnen och bli till nya livsmedel - kretsloppet sluts! Fantastiskt, eller hur!

Hösten 2018 lämnades 36 ton fallfrukt på Munkegärde återvinningscentral.

Av 36 ton fallfrukt producerades biogas tillräckligt för en biogasbil att köra 2 varv runt hela jorden. 
Biogödslet gav fosfor för odling av havre till drygt 4 portioner havregrynsgröt till alla kommuninvånare! 

Kan vi göra nytta av ännu mer fallfrukt i år? Hur långt skulle biogasbilen kunna komma på årets fallfrukt?

Fruktförmedlingen

För dig som har fruktträd men inte själv hinner plocka all frukt OCH för dig som saknar fruktträd ELLER är intresserad av någon annan typ av frukt, finns Fruktförmedlingen (extern länk).

  Sidan uppdaterades: