Farligt avfall

På den här sidan har vi samlat information om farligt avfall. Du kan lämna farligt avfall på återvinningscentralen, i Samlaren och på miljöstationerna i kommunen. Det är viktigt att du hanterar och fraktar ditt farliga avfall på rätt sätt. Du kan anmäla utsläpp och dumpning av farligt avfall till kommunen.

Anmäl nedskräpning och dumpat avfall
Asbest
Asfalt
Kosmetiskt avfall
Lösningsmedel
Läkemedelsavfall

Anmäl nedskräpning och dumpat avfall

Det är förbjudet att skräpa ned utomhus. Det gäller ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden. Det gäller både för dig som bor där och för dig som är på tillfälligt besök. Har du upptäckt dumpade plåtfat eller dunkar med innehåll i, eller något annat som kan riskera att skada miljön eller människors hälsa? Då ska du så snart så möjligt kontakta kommunens Miljöenhet via kundcenter och/eller Polisen.

Anmäl kemikalieutsläpp

Vid akut fara för människors hälsa eller miljö vid exempelvis ett större kemikalieutsläpp ska du kontakta Miljöenheten via kommunens kundcenter och Bohus räddningstjänstförbund. Ta gärna foton på utsläppet.

Anmäl nedskräpning

Kontakta kommunens kundcenter för att anmäla nedskräpning. Uppge om du vill anmäla nedskräpning i naturen, på allmän plats (kommunens mark), på tätortsgator (kommunens gator) eller på tomtmark så kopplar Kundcenter dig vidare till rätt enhet. Nedskräpning på tomtmark är alltid tomtägares ansvar. 

Hittar du skräp längs mindre vägar ska väghållaren kontaktas. Vill du anmäla nedskräpning längs europavägar, riskvägar eller länsvägar ska du kontakta Trafikverket. Det är möjligt att polisanmäla nedskräpning.

Asbest

Asbest innehåller små fibrer som kan tränga ned i lungorna, skada lungvävnaden och orsaka cancer.

Eternit är asbestcementskivor som ska hanteras väldigt försiktigt. Plattorna ska helst hanteras hela. Intakta plattor som sitter på fasad eller tak utgör ingen hälsofara. Om du sågar, slipar, gör hål eller borrar i materialet frigörs stora mängder asbestfibrer i luften. Även högtryckstvättning, tryckluftsblåsning, blästring, målarskrapning, stålborstning, rotborstning, rengöring med sotarutrustning, rengöring av ventilationssystem kan frigöra asbestfibrer. Asbest är därför en hälsorisk vid ombyggnads-, reparations- och rivningsarbete.

Lämna asbest på återvinningscentralen

Du kan lämna asbesthaltigt material på Munkegärde återvinningscentral. Du får lämna maximalt 50 kg asbest per dygn. För att skydda dig själv och personalen på återvinningscentralen är det viktigt att du så snart som möjligt efter att du tagit bort asbesthaltigt material:

 • Paketerar det i tjock byggplast (0,2 millimeter), använd inte svarta sopsäckar.
 • Tejpar paketen så att inga asbestfibrer kan läcka ut, tejpa gärna flera gånger så att inte hörnen går sönder. Är materialet inte tillräckligt inplastat tas det inte emot.
 • Märk alla paket tydligt med texten "ASBEST".

När du ska lämna paket med asbest, kom ihåg att kontakta personal på plats på Munkegärde återvinningscentral innan du lämnar materialet. 

Större mängder asbest

Har du stora mängder asbest, till exempel om du bytt fasad på ditt hus, kan du beställa en container från valfritt transportföretag. Tänk på att meddela företaget att containern ska innehålla asbest så att företaget ställer ut en täckt container, och märker upp behållaren med texten "ASBEST". 

Asfalt

Asfalt kan inte tas emot på återvinningscentralerna i Kungälvs kommun. Däremot kan privatpersoner få  hämta rena asfaltmassor och kakormassor mot en avgift från någon av kommunens auktoriserade entreprenörer. 

Här kan du läsa mer om detta:

Kosmetiskt avfall

Kosmetiska produkter som nagellack, hårfärg, parfymer och sprayburkar är några exempel på farligt avfall som ska återvinnas på rätt sätt.

Lämna kosmetiskt avfall i butik

Släng inte parfym, hårspray och annat i soporna och häll det inte i avloppet. De innehåller farliga ämnen som vi inte vill ha i natur, hav och sjöar. Du kan lämna gammalt smink på återvinningscentralerna, miljöstationer eller i samlaren. Det finns även vissa butiker som tar emot gammal kosmetika. 

Det ska vara enkelt att återvinna rester av kosmetika, färgnings- och hudvårdsprodukter. Exempelvis Kicks tar emot kosmetiskt avfall i vissa utvalda butiker. Företag kan inte lämna gammal kosmetika i dessa butiker. Kommunens entreprenör tar sedan hand om det kosmetiska avfallet på ett miljöriktigt sätt. Kungälvs kommun och Kicks har inlett ett samarbete för att göra sortering av detta avfall enklare och mer tillgängligt.

Det här kan du lämna

 • Nagellack
 • Nagellackborttagningsmedel (Aceton)
 • Hårfärgningsmedel
 • Myggmedel
 • Parfymer
 • Läppstift
 • Remover
 • Puder
 • Eyeliner
 • Ögonskugga
 • Aftershave
 • Sprayburkar med innehåll (hårspray, glitterspray, deodoranter med mera)

Schampo, hudlotion och likande innehåller inte farliga ämnen. Använd upp det och sortera som plastförpackning. Tomma förpackningar lämnar du som vanligt på återvinningsstationen.

Packa avfallet

Tänk på att ditt kosmetiska avfall ska vara väl förpackat. Det bästa är att ha det kvar i originalförpackningen. Om du har hällt över något i en annan förpackning, skriv då tydligt på den vad den innehåller. Trasiga, bräckliga eller läckande förpackningar innebär risker för personalen och miljön. 

Lösningsmedel

Flyktiga organiska ämnen är ett samlingsnamn för ämnen som kan bilda luftföroreningar som är skadliga för människor och natur. De kan exempelvis släppas ut från lösningsmedel som avdunstar. Vissa lösningsmedel innebär stora risker för människor och miljö medan andra är mindre farliga.

Lösningsmedel i hushållet

Det här är exempel på produkter i hushållen som bidrar till utsläpp av lösningsmedel:

 • Färger
 • Tändvätskor
 • Rengöringsmedel
 • Bilvårdsprodukter
 • Lim
 • Lacknafta
 • Thinner
 • Terpentin
 • Fotogen
 • Aceton
 • Bensin
 • Förtunning
 • Avfettningsmedel
 • T-Grön, T-Gul, T-Blå
 • K-Sprit

Tips på hur du kan minska utsläpp av lösningsmedel

För att minska lösningsmedelsutsläppen kan du:

 • Byta lösningsmedelsbaserade produkter mot vattenbaserade produkter.
 • Använd inte produkter med lösningsmedel i onödan.
 • Använd produkter med lösningsmedel sparsamt.
 • Var noga med att sortera avfall med lösningsmedel som farligt avfall på återvinningsstationen.
 • Välj produkter märkta med Bra miljöval (Falken) och Svanen. Tänk på att även en miljömärkt kemikalie ska lämnas som farligt avfall.
 • Gå igenom städskrubben, garaget och förrådet och rensa ut produkter som du kan klara dig utan eller ersätt med miljömärkta alternativ. 

Sortera lösningsmedel på rätt sätt

Lösningsmedel räknas som farligt avfall och får inte slängas i restavfallet. Lämna in farligt avfall till återvinningscentralerna i kommunen eller till någon av miljöstationerna som finns på Koön och Marstrandsön.

Läs mer om miljöstationerna här

Förpacka lösningsmedel i en tät behållare och märk upp vad innehållet när du lämnar in till återvinningscentral eller miljöstation. Lösningsmedlen förbränns i särskild anläggning där energin tas om hand vilket kallas för energiåtervinning. 

Läkemedelsavfall

Läkemedel får inte spolas ner i avloppet eller läggas i rest- eller matavfallet eftersom de innehåller ämnen som är miljöfarliga. Alla apotek i Kungälvs kommun tar emot alla typer av överblivna och gamla läkemedel.

Sortera bort tomma förpackningar (tomma tablettkartor läggs i restavfallet) och lägg medicinerna i en returpåse som du kan hämta på apoteken eller använd en genomskinlig plastpåse. Det går bra att hälla ihop olika burkar med tabletter och kapslar, samt att tömma ur tablettkartor i påsen. Även flytande läkemedel, salvor och plåster som innehåller läkemedel samt förbrukade pulverinhalatorer ska lämnas in.

Apoteken tar även emot läkemedel som är avsedda för djur, exempelvis använda fästingshalsband.

Vad händer med inlämnat läkemedel?

Läkemedel som har lämnats in till apoteken förbränns så att de förstörs helt, rökgaserna renas och askan läggs på godkänd deponi.

Kvicksilvertermometrar

Kvicksilvertermometrar lämnas in som farligt avfall på någon av kommunens återvinningscentraler.

Sprutor, kanyler och insulinpennor

Du kan hämta kanylbehållare på alla apotek i Kungälvs kommun. I kanylbehållaren samlar du förbrukade eller överblivna sprutor, kanyler eller insulinpennor och lämnar på apoteket. Tomma sprutor utan kanyl kan du lägga hemma i restavfallet.

  Sidan uppdaterades: