Asbest

Hantera och transportera asbest

Mindre mängder asbest, max 50 kilo

Asbesthaltigt material (max 50 kilo per gång) kan du lämna på Munkegärde återvinningscentral.

För att skydda dig själv och personalen på återvinningscentralen är det viktigt att du så snart som möjligt efter att du tagit bort asbesthaltigt material:

  • Paketerar det i tjock byggplast (0,2 millimeter), använd inte svarta sopsäckar.
  • Tejpar paketen så att inga asbestfibrer kan läcka ut, tejpa gärna flera gånger så att inte hörnen går sönder. Är materialet inte tillräckligt inplastat tas det inte emot.
  • Märk alla paket med texten asbest.
  • Kontakta personalen på Munkegärde återvinningscentral innan du lämnar asbesten.

 

Större mängder asbest

Har du stora mängder asbest, till exempel om du bytt fasad på ditt hus, kan du beställa en container från något transportföretag. Tänk på att meddela företaget att containern ska innehålla asbest, så att företaget ställer ut en täckt container och märker upp behållaren med texten asbest.

  Sidan uppdaterades: