Asbest

Hantera och transportera asbest

Mindre mängder asbest, maximalt 50 kilo

Asbesthaltigt material (maximalt 50 kilo per dygn) kan du lämna på Munkegärde återvinningscentral.

För att skydda dig själv och personalen på återvinningscentralen är det viktigt att du så snart som möjligt efter att du tagit bort asbesthaltigt material:

  • Paketerar det i tjock byggplast (0,2 millimeter), använd inte svarta sopsäckar.
  • Tejpar paketen så att inga asbestfibrer kan läcka ut, tejpa gärna flera gånger så att inte hörnen går sönder. Är materialet inte tillräckligt inplastat tas det inte emot.
  • Märk alla paket tydligt med texten "ASBEST".

När du ska lämna paket med asbest, kom ihåg att kontakta personal på plats på Munkegärde återvinningscentral innan du lämnar materialet. 

 

Större mängder asbest

Har du stora mängder asbest, till exempel om du bytt fasad på ditt hus, kan du beställa en container från valfritt transportföretag. Tänk på att meddela företaget att containern ska innehålla asbest så att företaget ställer ut en täckt container, och märker upp behållaren med texten "ASBEST".

  Sidan uppdaterades: