Asfalt

Asfalt kan inte tas emot på återvinningscentralerna i Kungälvs kommun. Istället hänvisar vi enligt nedan.

 

Privatpersoner lämnar till Alelyckan

Privatpersoner kan lämna rena asfaltmassor mot en kostnad till:

Kretsloppsparken Alelyckan
Lärjeågatan 12, Göteborg

Hitta öppettider och övrig information på Kretsloppsparkens webbplats

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice för mer information om aktuella priser med mera. Telefon 031-368 27 00.

 

Asfalten får inte vara:

  • förorenad
  • överstiga 70 ppm
  • tjärasfalt (det kan finnas tjärasfalt i beläggningar som är lagda innan 1975)

 

Verksamheter lämnar till företaget Ballast

Ballast/Tagenekrossen
Tagenevägen 42, Göteborg

Obeservera! Inte personbil och släpvagn.

Öppettider:
Måndag - fredag
Klockan 06.00 - 09.00, klockan 09.30 - 16.00

 

Mer information

Kontakta företaget Ballast för mer information, telefon 031-57 85 20 eller 031-57 85 38.

 

Asfalten får inte vara:

  • förorenad
  • överstiga 70 ppm
  • tjärasfalt (det kan finnas tjärasfalt i beläggningar som är lagda innan 1975)
  Sidan uppdaterades: