Läkemedelsavfall

Läkemedel får inte spolas ner i avloppet eller läggas i rest- eller matavfallet eftersom de innehåller ämnen som är miljöfarliga. Samtliga apotek i Kungälvs kommun tar emot alla typer av överblivna och gamla läkemedel.

Hantera läkemedelsavfall

Sortera bort tomma förpackningar (tomma tablettkartor läggs i restavfallet) och lägg medicinerna i en returpåse som du kan hämta på apoteken eller använd en genomskinlig plastpåse. Det går bra att hälla ihop olika burkar med tabletter och kapslar, samt att tömma ur tablettkartor i påsen.

Även flytande läkemedel, salvor och plåster som innehåller läkemedel samt förbrukade pulverinhalatorer ska lämnas in.

Apoteken tar även emot läkemedel som är avsedda för djur, exempelvis använda fästingshalsband.

Vad händer med inlämnat läkemedel?

Läkemedel som har lämnats in till apoteken förbränns så att de destrueras fullständigt, rökgaserna renas och askan läggs på godkänd deponi.

Kvicksilvertermometrar

Kvicksilvertermometrar lämnas in som farligt avfall på någon av kommunens återvinningscentraler.

Sprutor, kanyler och insulinpennor

På samtliga apotek i Kungälvs kommun kan en kanylbehållare hämtas. I kanylbehållaren samlar du förbrukade eller överblivna sprutor, kanyler eller insulinpennor och lämnar på apoteket. Tomma sprutor utan kanyl kan du lägga hemma i restavfallet.

  Sidan uppdaterades: