Lösningsmedel

Lösningsmedel ska sorteras som farligt avfall. Försök att hitta miljövänliga alternativ till de produkter i ditt hushåll som innehåller farliga ämnen.

Välj till exempel produkter märkta med Bra miljöval (Falken) och Svanen. Men tänk på att även en miljömärkt kemikalie ska lämnas som farligt avfall.

Syna städskrubben, garaget och förrådet och rensa ut produkter som du kan klara dig utan eller ersätt med miljömärkta alternativ. Exempel på lösningsmedel: Lacknafta, Thinner, Terpentin, Fotogen, Aceton, Bensin, Förtunning, Avfettning, T-Grön, T-Gul, T-Blå, K-Sprit.

Lösningsmedel ska sorteras som farligt avfall

Farligt avfall får inte slängas i restavfallet utan ska lämnas in till återvinningscentralen eller till miljöstation. Lösningsmedlet ska vara förpackat i en tät behållare och märkt med innehåll när det lämnas in till återvinningscentralen eller miljöstationen. Lösningsmedlen förbränns i särskild anläggning där energin tas till vara så kallad energiåtervinning.

  Sidan uppdaterades: