Lösningsmedel

Försök att hitta miljövänliga alternativ till de produkter i ditt hushåll som innehåller farliga ämnen. Här kan du läsa om hur du kan bidra till att minska utsläppen av lösningsmedel.

Minska utsläppen av lösningsmedel

Flyktiga organiska ämnen är ett samlingsnamn för ämnen som kan bilda luftföroreningar som är skadliga för människor och natur. De kan exempelvis släppas ut från lösningsmedel som avdunstar. Vissa lösningsmedel innebär stora risker för människor och miljö medan andra är mindre farliga.

Lösningsmedel i hushållet

Det här är exempel på produkter i hushållen som bidrar till utsläpp av lösningsmedel:

 • Färger
 • Tändvätskor
 • Rengöringsmedel
 • Bilvårdsprodukter
 • Lim
 • Lacknafta
 • Thinner
 • Terpentin
 • Fotogen
 • Aceton
 • Bensin
 • Förtunning
 • Avfettningsmedel
 • T-Grön, T-Gul, T-Blå
 • K-Sprit

Tips på hur du kan minska utsläpp av lösningsmedel

För att minska lösningsmedelsutsläppen kan du:

 • Byta lösningsmedelsbaserade produkter mot vattenbaserade produkter.
 • Använd inte produkter med lösningsmedel i onödan.
 • Använd produkter med lösningsmedel sparsamt.
 • Var noga med att sortera avfall med lösningsmedel som farligt avfall på återvinningsstationen.
 • Välj produkter märkta med Bra miljöval (Falken) och Svanen. Tänk på att även en miljömärkt kemikalie ska lämnas som farligt avfall.
 • Gå igenom städskrubben, garaget och förrådet och rensa ut produkter som du kan klara dig utan eller ersätt med miljömärkta alternativ. 

 

Sortera lösningsmedel på rätt sätt

Lösningsmedel räknas som farligt avfall och får inte slängas i restavfallet. Lämna in farligt avfall till återvinningscentralerna i kommunen eller till någon av miljöstationerna som finns på Koön och Marstrandsön.

Förpacka lösningsmedel i en tät behållare och märk upp vad innehållet när du lämnar in till återvinningscentral eller miljöstation. Lösningsmedlen förbränns i särskild anläggning där energin tas om hand vilket kallas för energiåtervinning.

  Sidan uppdaterades: