Miljöstationer, Marstrand

I Marstrand finns två miljöstationer där du kan lämna farligt avfall, en vid Hedvigsholmen på Koön och en i Marstrands gästhamn. På denna sida hittar du sorteringstips och information om miljöstationernas öppettider.

Miljöstation, Koön

För att komma till miljöstationen på Koön, åk in via Hedvigsholmsgatan mot båtmacken. Miljöstationen ligger på kajen mellan båtmacken och parkeringen till Marstrands havshotell.

Miljöstation Koön öppettider

 • Klockan 7 - 19, alla dagar.

Miljöstation, Marstrandsön

Miljöstationen ligger på gästhamnspiren. Be hamnvärden på plats om hjälp att låsa upp sommartid. Övrig tid under året behöver du kontakta personalen på Hamnkontoret som ligger ovanför turistinformationen resterande tid på året.

Gästhamnskontorets öppettider

 • 15 juni-15 augusti klockan 8-21, alla dagar.
 • 1 maj-14 juni, 16 augusti-30 september klockan 9-16, söndag-torsdag, klockan 9-20, fredag och lördag

Vad är en miljöstation?

Miljöstationen är ett komplement till kommunens övriga återvinningscentraler och här kan du lämna ditt farliga avfall. Du sorterar själv avfallet enligt anvisningarna på behållarna inne i stationen. Använd gärna originalförpackningen eller märk upp förpackningen med vad den innehåller. Se till så att korkar och lock är ordentligt åtskruvade. Har du större mängder farligt avfall kan du lämna detta på återvinningscentralerna.

Vad får jag lämna i miljöstationen?

I miljöstationen kan du lämna flera olika typer av farligt avfall. Ljusrör, ljuskällor, småbatterier och småelektronik lämnas i el-avfallsskåpet utanför miljöstationen.

Tänk på att:

 • Avfallet ska vara tydligt uppmärkt.
 • Förpackningar som lämnas är hela och inte läcker.
 • Inte blanda olika typer av avfall.

Vad får jag inte lämna i miljöstationen?

Vissa typer av avfall tar vi inte emot på grund av utrymmesskäl eller krav på förvaring- och transportsäkerhet.

Tyvärr kan vi inte ta emot följande avfallsslag:

 • Asbest, exempelvis eternitplattor, lämnas väl inplastat på Munkegärde återvinningscentral.
 • Slipers och impregnerat trä lämnas på återvinningscentralerna.
 • Explosiva varor som exempelvis fyrverkerier och smällare lämnas till återförsäljare.
 • Läkemedel och kanyler lämnas på apoteket.
 • Större mängder farligt avfall lämnas på återvinningscentralerna.
  Sidan uppdaterades: