Miljöstationer, Marstrand

I Marstrand finns två miljöstationer där du kan lämna farligt avfall. Använd gärna originalförpackningen eller märk upp förpackningen med vad den innehåller. Se till så att korkar och lock är ordentligt åtskruvade.

Småelektronik, ljusrör och lampor

Vid servicehuset i gästhamnen på Marstrandsön finns en miljöstatation där du kan lämna småelektronik, ljusrör och lampor.

Sprayflaskor, färgburkar, spillolja med mera

På kajen, mellan båtmacken och Marstrands Havshotells parkering på Koön, finns en miljöstation där du kan lämna ditt farliga avfall, såsom sprayflaskor, färgburkar, spillolja med mera.

  Sidan uppdaterades: