Miljöstationer, Marstrand

I Marstrand finns två miljöstationer där du kan lämna farligt avfall. Använd gärna originalförpackningen eller märk upp förpackningen med vad den innehåller. Se till så att korkar och lock är ordentligt åtskruvade.

Miljöstation, Koön

Åk in via Hedvigsholmsgatan mot båtmacken. Miljöstationen ligger på kajen mellan båtmacken och parkeringen till Marstrands havshotell. Öppet klockan 07:00-19:00, alla dagar

Miljöstation, Marstrandsön

Miljöstationen ligger på gästhamnspiren. Be hamnvärden på plats om hjälp att låsa upp sommartid eller personalen på Hamnkontoret, ovanför turistinformationen resterande tid på året.

Gästhamnskontorets öppettider:

  • 15 juni-15 augusti klockan 08:00-21:00, alla dagar.
  • 1 maj-14 juni, 16 augusti-30 september klockan 09:00-16:00, söndag-torsdag, klockan 09:00-20:00, fredag och lördag

Vad är en miljöstation?

Miljöstationen är ett komplement till kommunens övriga återvinningscentraler och här kan du lämna ditt farliga avfall. Du sorterar själv avfallet enligt anvisningarna på behållarna inne i stationen. Har du större mängder farligt avfall kan du lämna detta på återvinningscentralerna.

Vad får jag lämna i miljöstationen?

I miljöstationen kan du lämna flera olika typer av farligt avfall. Ljusrör, ljuskällor, småbatterier och småelektronik lämnas i el-avfallsskåpet utanför miljöstationen.

Tänk på att:

  • Avfallet ska vara tydligt uppmärkt
  • Förpackningar som lämnas är hela och inte läcker
  • Inte blanda olika typer av avfall

Vad får jag inte lämna i miljöstationen?

Vissa typer av avfall tar vi inte emot på grund av utrymmesskäl eller krav på förvaring- och transportsäkerhet.

Tyvärr kan vi inte ta emot följande avfallsslag:

  • Asbest t ex eternitplattor, lämnas väl inplastat på Munkegärde återvinningscentral
  • Slipers och impregnerat trä, lämnas på återvinningscentralerna
  • Explosiva varor som t ex fyrverkerier och smällare, lämnas till återförsäljare
  • Läkemedel och kanyler, lämnas på apoteket
  • Större mängder farligt avfall, lämnas på återvinningscentralerna
  Sidan uppdaterades: