Förpacknings- och tidningsinsamling

På flera platser i Kungälvs kommun finns insamlingsplatser, så kallade kretsloppsstationer, där du kan slänga tidningar, små batterier och förpackningar av plast, metall, papp, glas (till exempel mjölkkartonger, äggkartonger, konservburkar och syltburkar). Till förpackningar räknas allt som har haft ett innehåll.

Kretsloppsstationer i Kungälv

Avlämningsplatser för förpackningar och tidningar

Sorteringsguide A-Ö

Snabbguide från A till Ö som visar hur du sorterar och var du lämnar de vanligaste typerna av avfall

Städning och tömning av kretsloppsstationer