Återvinningsstationer i Kungälv

På en återvinningsstation (tidigare kallad Kretsloppsstation) kan du lämna förpackningar och tidningar till återvinning. Var noga med att sortera rätt och ställ ingenting utanför behållarna. Återvinningsstationerna är alltid öppna, men för att inte störa boende i området bör du undvika att slänga glas klockan 22.00-07.00.

 Teckenspråk:


Vi ska sortera våra sopor. Förpackningar av glas, plast, metall, tidningar och papper ska sorteras för sig. Det sorterade materialet ska sedan slängas på någon av kretsloppsstationerna som finns i kommunen.

Grovsopor är sådant som är för stort för att lägga i en soptunna eller en sopsäck. Grovsopor som till exempel trasiga möbler, restvirke eller trädgårdsavfall slänger du på återvinningscentralen. Kommunen har fem återvinningscentraler, de finns i Diseröd, Kode, Kungälv, Kärna och Ytterby.


Återvinningsstationernas placering hittar du i listan nedan eller i kartan. På vissa orter finns fler än en återvinningsstation. Totalt finns det 20 stationer i kommunen. Dessa ägs och sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Titta på Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster) för att se när de planerar att tömma och städa din närmsta återvinningsstation. Du kan även anmäla att stationen behöver tömmas eller städas.

Hushållsnära hämtning 

Företaget TMR agerar också under producentansvaret och erbjuder en hushållsnära hämtning av förpackningar.

Läs mer om hushållsnära hämtning på TMR:s hemsida

Sortering

Förpackningar av glas, plast, metall, tidningar och papper ska sorteras för sig. Det sorterade materialet ska sedan slängas på någon av återvinningsstationerna som finns i kommunen.

Grovsopor som till exempel trasiga möbler, restvirke eller trädgårdsavfall slänger du på återvinningscentralen. Kommunen har fyra återvinningscentraler, de finns i Kode, Kungälv, Kärna och Ytterby. Till grovsopor räknas det som är för stort för att lägga i en soptunna eller en sopsäck.

Återvinningsstationer i Kungälv

Diseröd

 • Diseröd Centrum 
Städning och tömning av återvinningsstation

Om du upptäcker att det är fullt i en återvinningsstation eller att det behöver städas kring den kan du anmäla det. Information om hur du anmäler städning och tömning.

 

Kareby

Återvinningsstationen i Kareby är borttagen på grund av byggnation. Närmaste ÅVS finns på Räfsalsvägen. Har du frågor, kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen. 

Hitta återvinningsstation på FTI:s hemsida - ftiab.se

Städning och tömning av återvinningsstation

Om du upptäcker att det är fullt i en återvinningsstation eller att det behöver städas kring den kan du anmäla det.
Information om hur du anmäler städning och tömning.

Kode

 • Kodevägen (vid ICA Nära)
 • Återvinningscentralen, Granatvägen
Städning och tömning av återvinningsstation

Om du upptäcker att det är fullt i en återvinningsstation eller att det behöver städas kring den kan du anmäla det.
Information om hur du anmäler städning och tömning.

Kungälv

 • Gamla Trollhättevägen
 • Vid parkeringen till McDonalds, ICA Maxi
 • Ivar Claessons gata 34 (vid ICA Nära, Skafferiet)
 • Liljedal
 • Munkegärde återvinningscentral, Energivägen
 • Sankt Halvardsgatan
 • Trekungagatan
 • Tvetgatan
 • Vikingatorget (vid Willys)
 • Kongahälla centers parkering 
Städning och tömning av återvinningsstation

Om du upptäcker att det är fullt i en återvinningsstation eller att det behöver städas kring den kan du anmäla det.
Information om hur du anmäler städning och tömning.


Kärna

 • Återvinningscentralen vid Kärna bussterminal
Städning och tömning av återvinningsstation

Om du upptäcker att det är fullt i en återvinningsstation eller att det behöver städas kring den kan du anmäla det.
Information om hur du anmäler städning och tömning.


Marstrand

 • Parkeringen Badhålan, Koön
Städning och tömning av återvinningsstation

Om du upptäcker att det är fullt i en återvinningsstation eller att det behöver städas kring den kan du anmäla det.
Information om hur du anmäler städning och tömning.


Romelanda

 • Bäck (vid Bäcks Lanthandel)
Städning och tömning av återvinningsstation

Om du upptäcker att det är fullt i en återvinningsstation eller att det behöver städas kring den kan du anmäla det.
Information om hur du anmäler städning och tömning.
 

Ytterby

 • Torsbyvägen (vid City Gross)
 • Kyrkebäcken (vid infart till Kyrkbäcksgatan)
 • Återvinningscentralen, Hollandsgatan
Städning och tömning av återvinningsstation

Om du upptäcker att det är fullt i en återvinningsstation eller att det behöver städas kring den kan du anmäla det.
Information om hur du anmäler städning och tömning.

  Sidan uppdaterades: