Kretsloppsstationer i Kungälv

På flera platser i Kungälvs kommun finns insamlingsplatser, så kallade kretsloppsstationer, där du kan slänga tidningar, små batterier och förpackningar av plast, metall, papp, glas (till exempel mjölkkartonger, äggkartonger, konservburkar och syltburkar). Till förpackningar räknas allt som har haft ett innehåll.

 Teckenspråk:


Vi ska sortera våra sopor. Förpackningar av glas, plast, metall, tidningar och papper ska sorteras för sig. Det sorterade materialet ska sedan slängas på någon av kretsloppsstationerna som finns i kommunen.

Grovsopor är sådant som är för stort för att lägga i en soptunna eller en sopsäck. Grovsopor som till exempel trasiga möbler, restvirke eller trädgårdsavfall slänger du på återvinningscentralen. Kommunen har fem återvinningscentraler, de finns i Diseröd, Kode, Kungälv, Kärna och Ytterby.


Kretsloppsstationerna är alltid öppna, men för att inte störa boende i området bör du undvika att slänga glas klockan 22.00-07.00.

Kretsloppsstationer finns på nedan orter och platser, vissa orter har fler än en station. Du kan också se var kretsloppstationerna finns via kartan.

Diseröd

 • Diseröd Centrum 

Städning och tömning av kretsloppsstation
Om du upptäcker att det är fullt i en kretsloppsstation eller att det behöver städas kring den kan du anmäla det. Information om hur du anmäler städning och tömning.


Harestad

 • ICA Nära (Osbecks Lanthandel)

Från tisdag den 16 oktober kommer kretsloppsstationen vid Harestad att tas bort pga ägarbyte. Närmaste kretsloppsstation finns i Kärna eller Ytterby.

Städning och tömning av kretsloppsstation
Om du upptäcker att det är fullt i en kretsloppsstation eller att det behöver städas kring den kan du anmäla det.
Information om hur du anmäler städning och tömning.


Kareby

 • Prästvägen (vid Tempo)

Städning och tömning av kretsloppsstation
Om du upptäcker att det är fullt i en kretsloppsstation eller att det behöver städas kring den kan du anmäla det.
Information om hur du anmäler städning och tömning.

Kode

 • Kodevägen (vid ICA Nära)
 • Återvinningscentralen, Granatvägen

Städning och tömning av kretsloppsstation
Om du upptäcker att det är fullt i en kretsloppsstation eller att det behöver städas kring den kan du anmäla det.
Information om hur du anmäler städning och tömning.

Kungälv

 • Gamla Trollhättevägen
 • Gymnasiegatan (vid ICA Maxi). OBS! Kretsloppsstationen är tillfällig flyttad från Gymnasiegatan till parkeringen norr om Mimers hus vid Romelandavägen, infart från Selma Lagerlöfs gata. Flytten beror på anläggning av nya VA-ledningar.
 • Ivar Claessons gata 34 (vid ICA Nära, Skafferiet)
 • Liljedal
 • Munkegärde återvinningscentral, Energivägen
 • Sankt Halvardsgatan
 • Trekungagatan
 • Tvetgatan
 • Vikingatorget (vid Willys) 

Städning och tömning av kretsloppsstation
Om du upptäcker att det är fullt i en kretsloppsstation eller att det behöver städas kring den kan du anmäla det.
Information om hur du anmäler städning och tömning.


Kärna

 • Återvinningscentralen vid Kärna bussterminal

Städning och tömning av kretsloppsstation
Om du upptäcker att det är fullt i en kretsloppsstation eller att det behöver städas kring den kan du anmäla det.
Information om hur du anmäler städning och tömning.


Marstrand

 • Koön, Hedvigsholmen

Städning och tömning av kretsloppsstation
Om du upptäcker att det är fullt i en kretsloppsstation eller att det behöver städas kring den kan du anmäla det.
Information om hur du anmäler städning och tömning.


Romelanda

 • Bäck (vid Bäcks Lanthandel)

Städning och tömning av kretsloppsstation
Om du upptäcker att det är fullt i en kretsloppsstation eller att det behöver städas kring den kan du anmäla det.
Information om hur du anmäler städning och tömning.
 

Ytterby

 • Torsbyvägen (vid City Gross)
 • Kyrkebäcken (vid infart till Kyrkbäcksgatan)
 • Återvinningscentralen, Hollandsgatan

Städning och tömning av kretsloppsstation
Om du upptäcker att det är fullt i en kretsloppsstation eller att det behöver städas kring den kan du anmäla det.
Information om hur du anmäler städning och tömning.

  Sidan uppdaterades: