Nya behållare till alla återvinningsstationer i Kungälv

Samtliga återvinningsstationer (kretsloppsstationer) i Kungälv kommer att få nya behållare och stationerna renoveras. Arbetet startade i början av juni och beräknas vara klart i november/december. Stationerna kommer att få ett helt nytt utseende med nya behållare där varje materialslag sorteras i en egen behållare. De nya behållarna är även tillgänglighetsanpassade. Arbetet med behållarbyten och renoveringar har planlagts i gott samarbete mellan FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) och Kungälvs kommun.

– Det är roligt att vi nu får tillgänglighetsanpassade behållare som även är i en ny, snygg färg som smälter in mer i området, säger Sofia Samuelsson, renhållningschef i Kungälvs kommun.

Arbetet på stationerna kommer att börja med markarbeten samt nedtagning av gamla plank, för att sedan genomföra själva bytet av behållarna. Med de nya behållarna på plats hoppas FTI att stationerna ska upplevas mer tillgängliga och trevliga. FTI arbetar för att alla återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

 

Hitta närmaste återvinningsstation

Som privatperson hittar du närmaste återvinningsstation via söktjänsten för privatpersoner på FTI:s webbplats. Där kan du också se när en station töms och städas. 

Företag och andra verksamheter kan lämna sina förpackningar gratis på en mottagningspunkt. Närmaste mottagningspunkt hittar du via söktjänsten för verksamheter på FTI:s webbplats

 

  Sidan uppdaterades: