Återvinningscentraler


På återvinningscentralen kan du som bor i Kungälvs kommun eller har ett företag i kommunen lämna grovavfall och farligt avfall. Grovavfall och farligt avfall är sådant som kan skada miljön eller är för stort för att hantera som hushållssopor.

 Teckenspråk:


Vi ska sortera våra sopor. Förpackningar av glas, plast, metall, tidningar och papper ska sorteras för sig. Det sorterade materialet ska sedan slängas på någon av kretsloppsstationerna som finns i kommunen.

Grovsopor är sådant som är för stort för att lägga i en soptunna eller en sopsäck. Grovsopor som till exempel trasiga möbler, restvirke eller trädgårdsavfall slänger du på återvinningscentralen. Kommunen har fem återvinningscentraler, de finns i Diseröd, Kode, Kungälv, Kärna och Ytterby.


Detta gäller på återvinningscentralen

 • Använd alltid körkort eller passerkort vid infart.
 • Återvinningscentralen är till för abonnenter i Kungälvs kommun.
 • Endast personbilar inklusive släp är tillåtna.
 • Tung lastbil (över 3,5 ton), traktorer eller truck är förbjudna (gäller inte fordon med tillstånd).
 • Personalens anvisningar ska följas.
 • Allt avfall ska sorteras efter materialslag.
 • Säckar ska tömmas.
 • Städa efter dig vid behov.
 • Parkera ditt fordon så att andra kommer fram.
 • Det är förbjudet att ta med sig saker från återvinningscentralen.
 • Föräldrar ansvarar för sina barn och det råder djurförbud på återvinningscentralen.
 • Tomgångskörning är förbjuden.
 • Rökning är förbjuden på hela återvinningscentralen.

Innehåll på denna sida

Lämna på återvinningscentralen - Regler för privatpersoner och företag

Regler för privatpersoner
Regler för företag

Allmän information

Ljusinsamling
Lämna däck
Asfalt

Information om våra återvinningscentraler

Kungälv, Munkegärde
Ytterby
Kärna
Kode
Koön (mobil återvinningscentral)
Diseröd (mobil återvinningscentral)

Öppettider

Öppettider och adresser till återvinningscentralerna i Kungälv.

 

Lämna på återvinningscentralen - Regler för privatperson

Vad du får lämna och hur mycket skiljer sig åt beroende på om du är privatperson eller företag. På återvinningscentralerna kan du lämna nästan vad som helst som kan tänkas finnas i ett hushåll, men inte matavfall. Kom ihåg att avfallet ska vara sorterat när du kommer till återvinningscentralerna.

För att få tillträde till återvinningscentralen ska du vara över 18 år och boende i kommunen. Har du svenskt körkort och är folkbokförd eller fastighetsägare i Kungälv kommer du in på återvinningscentralen med ditt körkort. Har du inte ett svenskt körkort kan du ansöka om passerkort (pdf, nytt fönster).

Skulle du bli av med passerkortet, meddela Kungälvs kommun snarast så att vi kan spärra kortet och säkerställa att ingen annan använder sig av det. Du får ut ett nytt kort i samband med spärrningen.

Hur mycket får jag lämna?

Som privatperson får du lämna avfall varje dag återvinningscentralerna är öppna, den servicen är unik inom hela Göteborgsregionen! Men du får bara besöka centralerna en gång per dag och det finns en begränsning i hur mycket du får ta med dig vid varje enskilt tillfälle.

Per dygn får du lämna:

 • 2 kubikmeter sorterat grovavfall
 • 25 liter spillolja
 • 2 kylmöbler
 • 8 personbilsdäck
 • 5 slipers (impregnerade träbalkar)
 • 10 kilo farligt avfall
 • 2 brandsläckare
 • 5 enheter elskrot och elektronikskrot
 • Maximalt 50 kilo välinpackad asbest (endast Munkegärde ÅVC)
  Läs om hantering av asbets här


Lämna material till återanvändning 

Återanvändning av material är steget bättre, ur miljösynpunkt, än återvinning av material. Genom att återanvända sparar vi både energi och råmaterial. Du kan lämna material för återanvändning på Munkegärde, Ytterby och Kode återvinningscentral.

Insamlingen till återanvändning på återvinningscentralerna samordnas av flera olika organisationer:

 • Munkegärde återvinningscentral: Emmaus Björkå, Idrottens SecondHand, Pingstkyrkans Secondhand och Återbruket, Stena Recycling.
 • Kode återvinningscentral: Myrorna
 • Ytterby återvinningscentral: Emmaus Björkå


Trasiga kläder och textil

På samtliga återvinningscentraler finns kärl för textilinsamling. All textil tas emot, även hålig och sönderklippt, så länge den inte är blöt eller nedsmutsad med färg, olja eller kemikalier. Textilen skickas sedan vidare för återanvändning, återvinning eller materialåtervinning. Lägg textilen i en påse så den inte blir blöt eller smutsig innan du lämnar den.

Läs mer om textilinsamling här

 

Mycket grovavfall och ingen transport? Hyr en container!

Har du mycket grovavfall och svårt att transportera det till en återvinningscentral? Om du är privatperson och bor i kommunen kan du hyra en container för grovavfall. Containern kan du hyra upp till tre dagar.


Lämna på återvinningscentral - Regler för företag

Företagare måste betala för att lämna avfall på återvinningscentraler, eftersom denna kostnad inte är med i deras avgift för avfallsabonnemanget. Avfallet lastas av för hand och företagare blir fakturerade sin avlämning. Företagare som vill få sitt avfall invägt kan vända sig till Renova. Kom ihåg att dessa regler även berör föreningar. 

Vi slutar ta emot farligt avfall från företag

Från den 1 december 2020 slutar Kungälvs kommun ta emot farligt avfall från företag på samtliga återvinningscentraler i kommunen. Detta gäller även föreningar. 

Nytt lagkrav spårbarhet av farligt avfall  

En ny lag om spårbarhet av farligt avfall trädde i kraft den 1 november. Den nya lagen innebär bland annat att företag måste få ett kvitto på inlämnat farligt avfall och att kommunen är skyldiga att rapportera in inlämnat farligt avfall, någonting som inte är möjligt på återvinningscentralerna. Det innebär att Kungälvs kommun inte kan ta emot farligt avfall från företag och verksamheter på återvinningscentraler längre. Den nya lagen påverkar inte privatpersoner som besöker återvinningscentralerna.

Den nya lagen innebär att samtliga kommuner i Göteborgsregionen slutar ta emot farligt avfall. Istället för att lämna farligt avfall på de kommunala återvinningscentralerna hänvisar vi istället till entreprenörer som tar emot farligt avfall från företag och verksamheter.

Här hittar du exempel på företag som tar emot farligt avfall

Avfall som inte kan lämnas från och med 1 december 2020
 • El-avfall
 • Kyl/frys/Vitvaror
 • Ljuskällor och batterier
 • Asbest
 • Tryckimpregnerat trä och slipers
 • Kemikalier, (färg, lösningsmedel mm)
 • Övrigt avfall som klassas som farligt avfall
Skillnad mellan privathushåll och företag

Lagstiftningen för avfallslämning är olika för privathushåll och företag. Det gäller särskilt det farliga avfallet. Det finns strikta regler för transport av farligt avfall från verksamheter och de gäller lika mycket för små som för stora företag. 

Kostnaden för omhändertagandet av huvuddelen av allt avfall som uppstår i privathushåll omfattas av den avfallstaxa alla hushåll betalar. Så är det inte för företag, verksamheter eller föreningar. Dessa betalar för det avfall som lämnas.

Passerkort för företagare

Passerkortet är gratis och blankett för ansökan hittar du nedan. 

Ansökan om passerkort till återvinningscentralen för företagare (pdf, nytt fönster)

Detta kan företag lämna på återvinningscentralen mot betalning

Att lämna grovavfall kostar 300 kronor inklusive moms för företag. 

 • Trä, både målat och omålat (ej tryckimpregnerat)
 • Gips
 • Plast
 • Trädgårdsavfall
 • Grenar och ris
 • Sängar och soffor
 • Tegel, kakel och betong
 • Metall
 • Isolering
 • Wellpapp
 • Pant
 • Fett (matoljor)
 • Wellpapp, kartong
 • Metall

 Hur mycket får jag lämna?

 • Du får bara lämna avfall en gång per dag.
 • Om ditt fordon väger över 3,5 ton (inklusive last) kommer du hänvisas till en återvinningsanläggning för företag.
 • Mängden sorterat grovavfall får inte överstiga 2 kubikmeter.
Exempel på företag som tar emot farligt avfall

Allmän information

Ljusinsamling

På Munkegärde återvinningscentral i Kungälv pågår en ljusinsamling i samarbete med Meraleva. Återvinningscentralen samlar in alla typer av ljus och ljusstumpar; stearinljus, paraffinljus värmeljuskoppar med rester kvar. Ljusresterna smälts ner och blir till nya ljus, där 20 kronor per ljus går till Barncancerfonden.

Läs mer om Meralevas ljusinsamling

Lämna däck

Du kan endast lämna däck på Munkegärde återvinningscentral i Kungälv och återvinningscentralen i Kode. Inga däck får lämnas på de övriga återvinningscentralerna. 

Asfalt

Asfalt kan inte tas emot på återvinningscentralerna i Kungälvs kommun. Information om var du kan lämna asfalt.

 

Information om våra återvinningscentraler

 

Munkegärde återvinningscentral i Kungälv

På Munkegärde återvinningscentral kan du lämna grovavfall inklusive bildäck. Här kan du också lämna in material till återanvändning. 

På Munkegärde återvinningscentral pågår en ljusinsamling där du kan lämna in gamla ljus och ljusstumpar för återvinning.

Ytterby återvinningscentral

På Ytterby återvinningscentral kan du lämna ditt grovavfall samt lämna material till återanvändning. Däck kan inte lämnas i Ytterby. Lämna istället dina däck till Munkegärde återvinningscentral. 

Kärna återvinningscentral

På Kärna återvinningscentral kan du lämna ditt grovavfall. Däck kan inte lämnas i Kärna. Lämna istället dina däck till Munkegärde återvinningscentral. 

Kode återvinningscentral

På Kode återvinningscentral kan du lämna ditt grovavfall inklusive farligt avfall. Här kan du också lämna in material till återanvändning. 

Koön (mobil återvinningscentral)

Under våren och hösten är du som privatperson välkommen att lämna ditt grovavfall på Koön.

Läs mer om vad du kan lämna på den mobila återvinningscentralen.

Se den mobila återvinningscentralens öppettider här.

Diseröd (mobil återvinningscentral)

En mobil återvinningscentral ställs upp med jämna mellanrum då den gamla återvinningscentralen avvecklats för att möjliggöra etablering av bland annat bostäder och förskola i området.

Läs mer om vad du kan lämna på den mobila återvinningscentralen.

 Se den mobila återvinningscentralens öppettider här.

  Sidan uppdaterades: