Auktorisation av bygg- och rivningsavfall

Från och med den 1 januari 2023 ansvarar kommunen för insamling, transport och behandling av bygg och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet.

För att tillhandhålla de tjänster som följer av detta ansvar har Kungälvs och Stenungsunds kommun etablerat ett auktorisationssystem till vilket entreprenörer får ansöka om anslutning.

Auktorisationen omfattar en icke-exklusiv rätt för Entreprenören att ingå avtal om fastighetsnära insamling (FNI) av bygg och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet inom Kungälvs och Stenungsunds kommun.

Läs mer i nedan bifogade dokument och ansök om anslutning genom att skicka in ansökningsformuläret
via e-post till renhallning@stenungsund.se och kommun@kungalv.se

Administrativa föreskrifter

Bilaga 1 - Ansökningsformulär.pdf

Bilaga 2 - Auktorisationsavtal.pdf

Bilaga 2.1 -Området.pdf

  Sidan uppdaterades: