Frågor och svar om återvinningscentralernas passersystem

Varför infördes passersystem med bommar på återvinningscentralen?

Kungälvs kommun införde passersystemet för att vi ska kunna få ett bättre trafikflöde, minska trängseln och öka säkerheten inne på centralen. Systemet möjliggör att vi kan begränsa antalet bilar som kan vara inne på anläggningen samtidigt. Då säkerställer vi att återvinningscentralerna bara används av boende, fastighetsägare och företag som är verksamma i Kungälv. Dessutom får vi ett bättre underlag för att anpassa öppettider och bemanning på återvinningscentralen.

Vem får tillträde till återvinningscentralen?

För att få tillträde till återvinningscentralen som privatperson ska du vara över 18 år och antingen boende, folkbokförd och/eller fastighetsägare i kommunen.

Vad kostar det och hur ofta får jag besöka en återvinningscentral?

Besök på återvinningscentralen ingår i den fasta avgift som du betalar för ditt renhållningsabonnemang och det finns ingen begränsning i antal besök. Liksom tidigare finns det däremot en begränsning i hur mycket du får lämna per dygn och du får bara besöka centralerna en gång per dag.

Per dygn får du lämna:
• 2 kubikmeter sorterat grovavfall
• 25 liter spillolja
• 2 kylmöbler
• 8 personbilsdäck
• 5 slipers
• 10 kilo farligt avfall
• 2 brandsläckare
• 5 enheter elektronikskrot

Jag har körkort, måste jag ansöka om passerkort?

Nej, systemet läser av folkbokförings- och fastighetsregistret så finns du med i något av dessa register kommer du in på ditt svenska körkort och behöver inte ansöka om passerkort.

Hur gör jag som bor i lägenhet?

För dig som bor i lägenhet och är folkbokförd i kommunen, ingår kostnaden för renhållning oftast i din månadshyra. Om du har ett giltigt svenskt körkort stoppar du in ditt körkort i terminalen och bommen går upp. Saknar du däremot svenskt körkort behöver du fylla i ansökan om passerkort till återvinningscentralen för privatpersoner. Passerkortet är kostnadsfritt.

Ansökan om passerkort till återvinningscentralen för privatpersoner (pdf, nytt fönster)

Jag har fritidshus med renhållningsabonnemang i kommunen, vad gäller för mig?

Är du fastighetsägare till ditt fritidshus kan du använda ditt körkort för att komma in på centralen eller så kan du ansöka om passerkort.

Ansökan om passerkort för privatpersoner (pdf, nytt fönster)

Jag äger en tomt i kommunen, kan jag besöka återvinningscentralen?

Äger du en obebyggd tomt i kommunen betalar du inte någon renhållningstaxa och då har du tyvärr inte rätt att besöka återvinningscentralen.

Får jag besöka återvinningscentralerna i Kungälv trots att jag inte bor i kommunen?

Nej, för att få besöka återvinningscentralerna i Kungälv ska du betala renhållningstaxa i kommunen.

Jag är hyresvärd, hur gör jag?

Du som är hyresvärd kan informera dina hyresgäster om att de kommer in med sitt körkort på återvinningscentralerna om de är folkbokförda i kommunen. I annat fall kan de ansöka om ett passerkort.

Här hittar du ansökan om passerkort för återvinningscentraler (pdf, nytt fönster)

Jag har inget giltigt svenskt körkort, hur gör jag?

Om du saknar svenskt körkort kan ansöka om ett passerkort kostnadsfritt genom att fylla i blanketten Ansökan om passerkort till återvinningscentralen för privatpersoner (pdf, nytt fönster). Systemet är enkelt, det är bara att stoppa in ditt kort (långsidan först och streck- eller QR-kod uppåt) så går bommen upp. Passerkortet kostar ingenting eftersom det ingår i den fasta avgift som du betalar för ditt renhållningsabonnemang.

Jag har ett utländskt körkort, kan jag använda det i läsaren?

Nej, passageterminalen kan bara läsa av svenska körkort.

Jag vill registrera fler i mitt hushåll, hur gör jag då?

Det behövs inte, alla kommuninvånare som är folkbokförda i kommunen och över 18 år har tillgång till återvinningscentralerna, under förutsättning att de har ett renhållningsabonnemang och svenskt körkort.

Kan jag ansöka om fler passerkort?

Nej, passerkortet är personligt och det är endast möjligt att registrera ett per person.

Kan jag ansöka om passerkort och fortfarande komma in med mitt körkort?

Nej, har du körkort ska detta användas som passerkort på återvinningscentralen. Har du ett passerkort kopplat till ditt personnummer spärras ditt körkort automatiskt från att ge tillträde till återvinningscentralen.

Hur får jag mitt passerkort?

Du kan skicka in din ansökan via post eller maila ansökan till kommun@kungalv.se . Du kan även lämna in ansökan till Stadshuset på Ytterbyvägen 2. Passerkortet skickas sedan till din postadress som är angiven på blanketten. 

Vad händer om jag blir av med mitt passerkort?

Skulle du bli av med passerkortet, meddela Kungälvs kommun snarast så att vi kan spärra kortet och säkerställa att ingen annan använder sig av det. Du får ut ett nytt kort i samband med spärrningen.

Tappar du eller blir av med ditt körkort ska du meddela polisen och Transportstyrelsen.

Jag är företagare, hur gör jag?

Företagare måste betala för att lämna avfall på återvinningscentralerna, eftersom denna kostnad inte tagits med i företagens avgift för avfallsabonnemanget. Kommunen säljer inte längre klippkort för företag men har du klipp kvar kan du använda det som betalning för avfallet du lämnar på centralen. När ditt klippkort börjar ta slut ansöker du om ett passerkort. Du kommer då i fortsättningen att faktureras kostnaden för dina besök på din renhållningsfaktura.

Här ansöker du om passerkort för företagare (pdf, nytt fönster)

Vad kostar mitt passerkort?

Passerkortet är kostnadsfritt men besöket på återvinningscentralen debiteras beroende på vad som lämnats.

Hur mycket debiteras jag som företagare för mitt besök?

Företagare debiteras för grovavfall som lämnas återvinningscentralen. På terminalskärmen väljer du vad som ska lämnas.

• Grovavfall kostar 200 kronor

Detta gäller för avlämning av avfall för fordon ≤3,5 ton (ett fordon som väger högst 3,5 ton inklusive last).

Elektronik med producentansvar, metall och wellpapp kostar inget att lämna och har du endast detta klickar du på hjälplampan i nedre högra hörnet på skärmen.

Jag vet inte vad jag har för typ av avfall med mig?
  • Till grovavfall räknas brännbart, deponi/obrännbart, gips, trädgårdskompost, grenar och ris, trä, jord och sten.
  • Till farligt avfall räknas bland annat impregnerat trä, färg, kvicksilver, brandsläckare.

Om du är osäker på vad du har med dig för avfall kan du söka i vår sorteringsguide. Alternativt kan du klicka på hjälplampan på skärmen på passageterminalen så hjälper personalen på återvinningscentralen dig att klicka rätt.

Jag har inte gjort slut på mitt klippkort kan jag fortfarande använda det?

Ja, klippkorten är giltiga på återvinningscentralerna. Det kommer dock inte gå att köpa nya klippkort utan du behöver ansöka om passerkort för ditt företag när klippkortet tagit slut.

Hur kommer jag in på återvinningscentralen om jag ska använda mitt klippkort?

Klicka på hjälplampan på passageterminalsskärmen så öppnar personalen på återvinningscentralen åt dig och klipper ditt kort.

Vilka företagare kan lämna avfall på återvinningscentralen?

Företagare som är verksamma i kommunen får, mot en avgift lämna grovavfall på återvinningscentralen.

Kan företagare använda sitt körkort för att komma in på centralen?

Nej. Företagare behöver ansöka om passerkort för att komma in på återvinningscentralen. Kostnaden för avfallet faktureras och tillkommer på renhållningsfakturan.

Kan jag ansöka om fler än ett passerkort för mitt företag?

Ja, du fyller i antalet passerkort som du behöver på blanketten.

Hur får jag mitt passerkort?

Du kan skicka in din ansökan via post eller maila ansökan till kommun@kungalv.se. Du kan även lämna in ansökan till Stadshuset på Ytterbyvägen 2. Passerkortet postas till adressen du lämnat på ansökningsblanketten.

Vad händer om jag blir av med mitt passerkort?

Skulle du bli av med passerkortet, meddela Kungälvs kommun snarast så att vi kan spärra kortet och säkerställa att ingen annan använder sig av det. Du får ut ett nytt kort i samband med spärrningen.

  Sidan uppdaterades: