Hyr en container för grovavfall

Har du mycket grovavfall och svårt att transportera det till en återvinningscentral? Om du är privatperson och bor i kommunen kan du hyra en container för grovavfall. Containern kan du hyra upp till tre dagar.

Leverans och hämtning

Du beställer leverans och hämtning av container via Kundservice Renhållning via Kundcenter. Innehållet i containern sorteras efter hämtning.


Containerstorlek och kostnad

Det finns två storlekar på container. Hemkörning, hämtning, sortering och behandling är inkluderat i priset.

 • 5 kubikmeter täckt container kostar 1280 kronor
 • 10 kubikmeter täckt container kostar 1640 kronor

Om containern vid hämtning är felsorterad (det vill säga om den innehåller något som inte får slängas i containern) får du betala en felsorteringsavgift.

Felsorteringsavgift

För att undvika kostnad för felsorterat avfall ska du ha kontrollerat innehållet i containern och, vid behov, vidtagit åtgärder, innan tömningsfordon kommit till platsen.
Om container innehåller felsorterat avfall debiteras du 2560 kronor för en 5 kubikmeter container och 3220 kronor för en 10 kubikmeter container.

Dessutom tillkommer ordinarie taxa för containern 1280 kronor för 5 kubikmeter eller 1640 kronor 10 kubikmeter (total kostnad 3840 kronor för 5 kubikmeter och 4960 kronor för 10 kubikmeter container).


Det här är grovavfall som kan slängas i containern:

 • Möbler av trä (alla sorter)
 • Metallavfall som gamla cyklar, barnvagnar, handgräsklippare med mera
 • Mattor och madrasser
 • Julgranar
 • Emballage av trä och cellplast
 • Skidor, pulkor och andra större leksaker av trä och plast


Det här får inte slängas i containern:

 • Alla typer av farligt avfall, till exempel lysrör, spillolja, oljefilter, färg, avfettning, syror, baser, limrester, bekämpningsmedel med mera
 • Elektronik, det vill säga allt med sladd eller batteri (elavfall)
 • Vitvaror
 • Bildäck och dylikt
 • Säckar med avfall
 • Kläder
 • Bilbatterier
 • Gips, bygg- och rivningsmaterial, brädor, duschdörrar/kabiner, innedörrar, köksinredningar och annan fast inredning
 • Trädgårdsavfall
 • Värmepannor, varmvattenberedare och luftvärmepumpar
 • Bildelar, motordelar, motorgräsklippare, båtdelar
 • Förpackningar som omfattas av producentansvar: pappersförpackningar, metallförpackningar, hårdplastförpackningar och glasförpackningar samt även returpapper
 • Tryckimpregnerat trä
  Sidan uppdaterades: