Trädgårdsavfall - hämtning i extra kärl

Du som har trädgårdsavfall kan beställa ett särskilt kärl som hämtas vid din fastighet en gång varannan vecka mellan april till oktober, totalt 14 hämtningar. Kärlet kan beställas av alla hushåll i Kungälvs kommun, utom öarna.

Hämtningsdagar för trädgårdsavfall

Säsongen för hämtning av trädgårdsavfall drar i år igång under vecka 17.

Beställ ditt kärl

Du beställer ditt kärl hos renhållnings kundservice:

Telefon: Nås via Kundcenter 0303–23 97 83, måndag - fredag klockan 8.00 - 12.00
E-post: kundservice.avfall@kungalv.se

Kärlet är på 370 liter, hämtning sker en gång varannan under perioden april till oktober. Hämtningen kostar 750 kronor per år. Vill du veta precis hämtningsdag, kontakta kundservice.


Hämtning av kärl för trädgårdsavfall

Lägg ditt trädgårdsavfall i kärlet. Locket ska gå att stänga och trädgårdsavfallet får inte placeras utanför kärlet.

Kärlet ska på hämtningsdagen vara uppställt i omedelbar anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats (max 3 meter), med handtagen utåt.

Hämtdagar är tisdag-onsdag varannan vecka med start vecka 17, under perioden april till oktober. Gäller för hela kommunen. Vill du veta precis hämtningsdag, kontakta kundservice, 

 

Det här är trädgårdsavfall som får slängas i kärlet:

  • Mindre kvistar och ris från beskärning av träd och buskar
  • Vissna blommor och blad från rabatter
  • Gräsklipp och löv
  • Fallfrukt och annat från köksträdgården som blivit för gammalt

Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln av villatomter, radhustomter och fritidshustomter.


Det här får inte slängas i kärlet för trädgårdsavfall:

  • Grövre grenar
  • Avfall som uppkommer vid större omläggning av trädgårdar, stubbar eller fällda träd.
  • Avfall som uppstår vid fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens grönytor
  • Avfall som inte kan brytas ned genom kompostering.
  • Invasiva växter, så som jättebjörnloka, jättebalsamin, parkslide, skunkkalla mfl. Dessa ska läggas i en säck och lämnas till återvinningscentralens container för smått brännbart avfall.

Om trädgårdsavfallet är blandat med annat avfall kommer det inte att hämtas.


Givetvis kan du fortfarande året runt utan kostnad lämna trädgårdsavfall från villahushåll och fritidsboende vid kommunens återvinningscentraler.

  Sidan uppdaterades: