Avfall, slam och vinterväder

För att vi ska kunna hämta ditt avfall behöver du tänka på flera saker. Här beskriver vi vad du speciellt behöver tänka på vintertid. Kom ihåg att fastighetsägaren och väghållaren tillsammans är ansvariga för att vintervägen är framkomlig för hämtningsfordonet.

Vintertips för avfallshantering

Om hämtningspersonal inte kan ta sig fram till din fastighet kan det leda till att ditt avfall inte blir hämtat. Det kan exempelvis bero på att kärlet/säcken eller brunnen/tanken, på grund av otillräcklig skottning eller halkbekämpning inte går att nå. 

Tänk på att

  • Skotta och sanda mellan sopbilens uppställningsplats och kärlen. 
  • Skotta bort eventuella plogvallar efter plogbilen så att det blir lätt att dra kärlen. 
  • Borsta bort snö från kärl. 
  • Inför slamhämtning, skotta och sanda och märk upp brunnen så att den går att hitta vid mycket snö.
  • Om brunnen till ett enskilt avlopp inte går att hitta på grund av snö kan du få betala så kallad bomavgift.
  • Fastighetsägaren ansvarar för att brunnen är tydligt uppmärkt.

Minska risken för fastfrysning i avfallskärlet genom att ställa papperspåsen för matavfall utomhus en stund så den fryser till innan den läggs i kärlet. En hink ovanpå matavfallet håller undan eventuella skadedjur. Låt blött matavfall rinna av ordentligt och lägg lite tidningspapper i botten av påsen och kärlet.

  Sidan uppdaterades: