Hämtning av avfall på öar

Här kan du läsa om avfallshanteringen på öar som saknar fast förbindelse (väg eller bro). Marstrand och Klåverön räknas inte som öar utan fast landförbindelse.

Innehåll på sidan

 

Hämtning av hushållsavfall

Under 2022 blir det förändringar i avfallshämntningen för hushållsavfall på öar utan fast förbindelse.  Läs mer om förändringarna här.

Hämtningsdagar

 •  10 januari
 • 7 februari
 • 4 mars
 • 4 april
 • 2 maj, 30 maj
 • 7 juni, 20 juni, 27 juni
 • 4 juli, 11 juli, 18 juli, 25 juli
 • 1 augusti, 8 augusti, 15 augusti
 • 12 september, 26 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 27 december
 • 9 januari 2023

Tänk på detta innan vi hämtar hos dig

 • Lämna ditt hushållsavfall på insamlingsplatsen
  Lämna säcken på insamlingsplatsen senast klockan 07.00 på hämtningsdagen. Du måste själv se till att ditt hushållsavfall lämnas i tid vid någon av de insamlingsplatser som finns på ön.
 • Lägg hushållsavfallet i en förbetald säck som du kan köpa i kommunens kundcenter.
  Du kan också köpa säckar på insamlingsbåten, ring 0705 - 55 03 73 för mer information. 

Regler för hushållsavfall

Följande regler gäller för hushållsavfall i skärgården:

 • Sopsäcken får väga maximalt 15 kilo.
 • Avfallet ska vara packat så att det lätt kan hanteras av en person.
 • Stickande/skärande material läggs till exempel i en mjölkkartong.
 • Överfyllda och/eller trasiga säckar hämtas inte.
 • Säckar med felaktigt innehåll hämtas inte.
 • Säckar som inte uppfyller villkoren lämnas kvar för ompackning, hämtning av dessa säckar sker då vid nästa hämtningstillfälle.
 • Du har ansvaret för avfallet tills dess att det är lastat på insamlingsbåten. För att förhindra att måsar, råttor, mink och andra skadedjur kommer åt avfallet föreslår vi att du och dina grannar tillsammans inrättar någon form av gemensamt skydd. Det kan också vara bra vid tillfällen då hämtning kan utebli på grund av otjänlig väderlek. De skydd som byggs underhåller ni själva.

Karta över insamlingsplatser 

 

Hämtning av grovavfall

Grovavfall hämtas en gång per år. Hämtningen gäller bara grovavfall från ett normalt hushåll, och gäller inte grovavfall från verksamheter. Vi hämtar bara avfall som packats på ett bra sätt. Använd gärna framlagda säckar. Du får lämna maximalt 15 kilo per säck eller paket. Överfyllda och/eller trasiga säckar hämtas inte.

Hämtningsperiod för grovavfall 2022

Vi startar hämtning av grovavfall 2 maj 2022. Grovavfallsinsamlingen påverkas inte av den kommande ändringen i avfallshämtningen. 

Regler för grovavfall

 • Grovavfallet får inte vara längre än 1, 5 meter eller väga mer än 15 kilo.
 • Överfyllda och/eller trasiga säckar hämtas inte.
 • Grovavfall som inte uppfyller villkoren lämnas kvar, den som lämnat avfallet ansvarar för att det forslas bort.
 • Du har ansvaret för avfallet tills att det är lastat på insamlingsbåten. För att förhindra att bland annat måsar, råttor och mink kommer åt avfallet föreslår vi att du och dina grannar tillsammans ordnar någon form av gemensamt skydd. Det kan vara bra vid tillfällen då hämtning inte blir av på grund av exempelvis vädret. Skyddet underhåller ni själva.

Det här får du lämna

 • Vitvaror: kyl, frys, spis, diskmaskin med mera.
 • Elavfall och elektronikavfall: datorer, mobiler, TV, kaffebryggare med mera.
 • Mindre metallskrot, till exempel cyklar, barnvagnsunderreden och trädgårdsmöbler.
 • Obrännbart avfall: keramik, porslin, burkar och flaskor i glas, dricksglas med mera. (Tänk på att du måste märka behållaren med uppgift om innehåll om du lämnar stickande/skärande material).
 • Brännbart avfall: möbler i minder delar, textilier, plastföremål med mera.

Det här får du inte lämna

 • Trä, ris samt byggmaterial och tegelpannor.
 • Renoveringsavfall: köksinredning och toalettinredning, fönster, dörrar, plank från bryggreparationer med mera.
 • Slipers (träbalkar för järnvägsräls) och tryckimpregnerat trä.
 • Asbest och isolering.
 • Farligt avfall såsom lösningsmedel, färger oljor, batterier oljor och bensin (töm ur motordrivna verktyg och fordon).
 • Fiskeredskap.
 • Större metallskrot än vad som anges ovan.
 • Gasflaskor, gasolflaskor och övriga tryckbehållare.
Lämna grovavfall på återvinningscentralen

Om du har grovavfall som inte hämtas är du välkommen att lämna det på kommunens återvinningscentraler

 Läs mer om våra återvinningscentraler här

 

Ändringar i avfallshämtning från öar 2022

Från och med maj 2022 ska alla i kommunen erbjudas matavfallsinsamling och hämtningen från våra öar kommer att göras om. 
 
Du kommer att kunna välja om du vill få ditt avfall hämtat från samma plats som idag på ön, eller om du vill lämna ditt avfall på fastlandet/ö med fast förbindelse. Det kommer att finnas några olika platser på fastlandet att välja mellan och hittills är Rökan, på Instön och Rörtången klara. Vi utreder just nu ett till hämtställe i södra skärgården.
 
Om du väljer ett abonnemang med lämningsplats på ön så kommer du att få säckar som ingår i abonnemnaget. Tidigare förbetalda säckar kommer inte att kunna användas från och med maj. Återbetalning av förbetalda säckar kommer att erbjudas och inför ändringen kommer du att få reda på hur du kan lösa in dina förbetalda säckar.
 
I början av mars, innan ändringen träder i kraft, kommer du att få mer detaljerad information samt en valblankett med de olika avfallsabonnemangen hemskickat till dig. Du kommer att behöva göra ett aktivt val av abonnemang under mars månad.
 

Priser för abonnemang från 2 maj 2022

Hämtningsavgiften/abonnemanget betalar du utöver den fasta årsavgiften.

Sommarabonnemang vecka 20 — 37

 • Lämningsplats på ön: 670 kronor
  Du lämnar ditt avfall på anvisad plats på ön. Du får lämna maximalt 9 säckar restavfall per sommar.
  Matavfallet lämnas på ön om det finns möjlighet, annars ska matavfallet lämnas på anvisad plats på fastlandet.

 • Lämningsplats på fastlandet: 350 kronor
  Du transporterar själv mat- och restavfall till fastlandet och lämnar på anvisad plats. 

Helårsabonnemang

 • Lämningsplats på ön: 880 kronor
  Du lämnar ditt avfall på anvisad plats på ön. Du får lämna maximalt 12 säckar restavfall per sommar.
  Matavfallet lämnas på ön om det finns möjlighet, annars ska matavfallet lämnas på anvisad plats på fastlandet.

 • Lämningsplats på fastlandet: 450 kronor
  Du transporterar själv mat- och restavfall till fastlandet och lämnar på anvisad plats.

 

Taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter för renhållning

  Sidan uppdaterades: