Döda sällskapsdjur

Döda sällskapsdjur kan inte lämnas på återvinningscentralerna. Här kan du läsa om hur du hanterar döda sällskapsdjur eller vilda djur.

Döda sällskapsdjur 

Döda sällskapsdjur som har bott tillsammans med människor i bostaden får grävas ned på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön. Mindre djur kan även läggas i en väl tillsluten plastpåse, som sedan läggs i det kärlet för restavfall. För större djur bör du kontakta en veterinär.

Små sällskapsdjur exempelvis hamster, marsvin, undulat kan lämnas hos veterinär för kremering. Du får också gräva ner djuret. Enstaka djur kan läggas i kärlet för restavfall.

Lite större sällskapsdjur exempelvis katt och hund kan du lämna hos veterinären för kremering. Du får också gräva ner dom.

Renovas specialugn i Sävenäs kremerar ditt husdjur. Läs mer på på renovas webbplats

Mer information om hantering av döda djur hittar du på Jordbruksverkets hemsida.

Om du påträffar vilda döda djur i naturen kan du normalt låta dem ligga kvar. Har det hamnat ett dött djur i din egen trädgård kan du förpacka det väl och sedan lägga det i sopkärlet för blandat avfall. Det gäller dock bara mindre djur.

Slaktavfall från vilda djur får lämnas i skogen. Det bör dock inte samlas ihop på ett och samma ställe i stora volymer. Slaktavfallet bör läggas långt ut i skogen för att inte orsaka störningar. Större mängder av ben och dylikt grävs med fördel ner med markägarens godkännande.

Döda höns

Döda höns kan inte lämnas på återvinningscentralerna. Höns är alltid produktionsdjur oavsett om den som äger dem har dem som sällskapsdjur.

  Sidan uppdaterades: