Hämtning av hushållsavfall

Till hushållsavfall räknas restavfall och matavfall. Dina hushållssopor hanteras på lite olika sätt beroende på var i kommunen du bor. Hanteringen skiljer sig främst mellan fastland och öar som saknar fast landförbindelse.

Hanteringen kan också skilja sig beroende på vart du bor. I vanliga fall kör vi med bilar som har möjlighet att hämta upp både brännbart avfall och matavfall. Du har då samma hämtningsdag för detta. I områden med besvärliga hämtställen kör vi med mindre bilar som hämtar antingen brännbart eller matavfall. Det kan då bli olika hämtningsdagar för detta.

""

Avfall, slam och vinterväder

Information för restavfall och matavfall samt slam i enskilda brunnar och tankar.

Blanketter renhållning

Abonnemang, förlängt hämtningsintervall, kompost, trädgårdsavfall

nytvättad sopbil med skylt om rötmånad

Hämtningsdagar på fastlandet, Marstrand och Klåverön

Hämtningsdagar för restavfall och matavfall

Hämtningsdagar öar

Hämtningsdagar, information om hantering och hämtning

Sopkärl för matavfall och restavfall

Alla hushåll i Kungälvs kommun har ett grönt sopkärl för restavfall. De som väljer att sortera ut sitt matavfall har dessutom ett brunt, ventilerat kärl. Sopkärlen har hjul och är tillverkade av 100 % återvunnen plast.

Taxor och avgifter för renhållning

Renhållningsabonnemang, avfallsstaxa, fakturering och renhållningsordning