Avfall och vinterväder

Information för restavfall och matavfall samt slam i enskilda brunnar och tankar. Fastighetsägaren och väghållaren är tillsammans ansvariga för att vintervägen är framkomlig för hämtningsfordonet.

Om hämtningspersonal inte kan ta sig fram till din fastighet och kärlet/säcken eller brunnen/tanken, på grund av otillräcklig skottning eller halkbekämpning, kan det leda till att ditt avfall inte blir hämtat.

Skotta bort plogvallar och borsta bort snö från kärl. Om brunnen till ett enskilt avlopp inte går att hitta på grund av snö kan du få betala så kallad bomavgift. Fastighetsägaren ansvarar för att brunnen är tydligt uppmärkt.

Minska risken för fastfrysning i avfallskärlet genom att ställa papperspåsen för matavfall utomhus en stund så den fryser till innan den läggs i kärlet (en hink ovanpå matavfallet håller undan eventuella skadedjur). Låt blött matavfall rinna av ordentligt och lägg lite tidningspapper i botten av påsen och kärlet.

  Sidan uppdaterades: