Hämtningsdagar öar

Hit räknas räknas öar som saknar fast förbindelse (väg eller bro), dock inte Marstrand och Klåverön.

Lämna ditt hushållsavfall på insamlingsplatsen

Du måste själv se till att ditt hushållsavfall lämnas i tid vid någon av de insamlingsplatser som finns på ön.

Tänk på att:

 • lägga hushållsavfallet i en förbetald säck.
 • lämna säcken på insamlingsplatsen senast klockan 07.00 på hämtningsdagen.

Köp säckar

Säckar finns att köpa hos kommunens kundcenter i Stadshuset i Kungälv, telefon 0303 - 23 80 00, och på insamlingsbåten, telefon 0705 - 55 03 73.

Hämtningsdagar för hushållsavfall 2021

 • Januari 11/1
 • Februari 8/2
 • Mars 8/3
 • April 6/4 (tisdag)
 • Maj 3/5,  17/5, 31/5
 • Juni 14/6, 28/6
 • Juli 5/7, 12/7, 19/7, 26/7
 • Augusti 2/8, 9/8, 23/9
 • September 6/9, 27/9
 • Oktober 18/10
 • November 15/11
 • December 13/12
 • Januari 2022 10/1

 

Regler för hushållsavfall

Följande regler gäller för hushållsavfall i skärgården:

 • Sopsäcken får väga maximalt 15 kilo.
 • Avfallet ska vara packat så att det lätt kan hanteras av en person.
 • Stickande/skärande material läggs till exempel i en mjölkkartong.
 • Överfyllda och/eller trasiga säckar hämtas inte.
 • Säckar med felaktigt innehåll hämtas inte.
 • Säckar som inte uppfyller villkoren lämnas kvar för ompackning, hämtning av dessa säckar sker då vid nästa hämtningstillfälle.
 • Du har ansvaret för avfallet tills dess att det är lastat på insamlingsbåten. För att förhindra att måsar, råttor, mink och andra skadedjur kommer åt avfallet föreslår vi att du och dina grannar tillsammans inrättar någon form av gemensamt skydd. Det kan också vara bra vid tillfällen då hämtning kan utebli på grund av otjänlig väderlek. De skydd som byggs underhåller ni själva.

Taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter för renhållning

Grovavfall

Hämtning av grovavfall sker en gång per år. Endast välpaketerat avfall hämtas. Använd gärna framlagda säckar! Maximalt 15 kilo per säck eller paket. Överfyllda och/eller trasiga säckar hämtas inte. Information om grovavfallshämtning.

  Sidan uppdaterades: