Matavfallsinsamling

I Kungälvs kommun vill vi hjälpa till med att få en bättre miljö, minska avfallsmängden och förbättra arbetsmiljön för renhållningsarbetarna. Det gör vi genom att göra biogas och biogödsel av dina matrester.

Du är en del av kretsloppet

Varje år blir det ungefär 1,2 miljoner ton matavfall. Den största delen matavfall kommer från hushållen, nästan 82 kilo per person och år. En stor del av hushållens matavfall är oundvikligt avfall, till exempel kaffesump, skal och benrester, resten är onödigt matavfall. Det onödiga avfallet är ungefär 28 kilo per person och år.

Det är viktigt att se till att det blir så lite matavfall som möjligt och att det avfall som ändå blir tas tillvara på bästa sätt. Rötat matavfall blir näringsrik biogödsel till jordbruken och biogas till drivmedel som är bättre för miljön och hälsan.

Flerbostadshus och samfälligheter - matavfallsinsamling

Matavfallsinsamling. Avfallsutrymmen - matavfallskärl och underjordsbehållare.

Kompostering

Anmälan om att få kompostera hushållsavfall med varmkompost. Tips om hur du bäst sköter din kompost.

Matsvinn

Cirka 28 kilo fullt ätbar mat per person slängs och 26 kilo ätbar mat och dryck hälls ut i slasken varje år. Mycket av maten slängs för att den inte äts upp i tid. – Vi köper för mycket, glömmer maten som står längst in i kylskåpet och kastar mat som blir över i stället för att äta upp resterna.

Sorteringsguide för matavfall

Sorteringslista över vad du kan slänga och vad du inte kan slänga i matavfallspåsen samt andra tips om hantering av matavfall.