Vintertips för matavfall

Tips för minska risken för att papperspåsar fastnar i matavfallskärlet under vintern. Se till att sopbilen kan komma fram för att hämta ditt sopkärl.

När det är kallt kan papperspåsar ibland fastna i sopkärlet, det är du som fastighetsägare som ansvarar för att lossa det som eventuellt sitter fast.

Enkla knep för att minska risken för fastfrysning i sopkärlet

  • Låt blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen.
  • Om matavfallet är mycket blött, kan du lägga lite tidningspapper, oblekt hushållspapper eller rivna äggkartonger i papperspåsen.
  • Lägg tidningspapper i botten på papperspåsen.
  • Ställ papperspåsen utomhus en stund och låta den frysa till innan du lägger den i sopkärlet, sätt en hink över om det finns risk att fåglar river sönder påsen.
  • Lägg lite tidningspapper i botten på sopkärlet för att suga upp fukt.
  • Håll sopkärlet rent.

 

Se till att sopbilen kommer fram och kan hämta ditt sopkärl

Sopbilen har bredare mellan däcken än en personbil vilket gör att den kör utanför eventuella spår från personbilar.

  • Skotta, sanda, grusa och salta hela vägen fram till sopkärlet och platsen runt sopkärlet, sopkärl som står i snödrivor riskerar att inte bli tömda.
  • Sopbilen ska ha möjlighet att vända, ta bort eventuella plogvallar.
  • Sanda hela vägens bredd.
  • Vägen ska vara minst 3,5 meter bred.
  Sidan uppdaterades: