Slanglängd vid slamtömning

Vid tömning mäter vi den slanglängd som krävs. Avgift utgår för slang över 10 meter.

Under 2022 har kommunens slamtömningsentreprenör påbörjat en större inventering av draglängder för slang vid slamtömning. Mätningen utförs med ett så kallat mäthjul och sträckan mäts från fordonets uppställningsplats fram till kanten av din avloppsanläggning.

Till följd av denna inventering kan din registrerade slanglängd komma att uppdateras på din nästa faktura. Enligt kommunens avfallstaxa utgår avgift för slanglängder som överstiger 10 meter.

Om du har frågor kring din slanglängd är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter.

Vill du sänka dina avgifter?

Du kan sänka din tömningskostnad genom att anlägga en permanent eller tillfällig sugledning för att minska slangdragningslängden. 

  Sidan uppdaterades: