Töm säcken - Sortera ditt avfall

I Kungälv ska alla besökare på kommunens återvinningscentraler sortera sitt avfall och tömma medhavda säckar. Här kan du läsa regler, råd och information om hur du sorterar och hur vi kan öka materialåtervinningen i kommunen.

Töm säcken på återvinningscentralen

Den 1 oktober 2020 slutade vi att ta emot säckar med avfall på återvinningscentralerna. Istället får du som besökare sortera avfallet innan ditt besök. På det sättet kommer mer avfall kunna gå till återbruk och återvinning istället för att eldas upp.

Har du frågor om förändringarna? Läs gärna vanliga frågor och svar här. 

 

Nya containrar för avfall

Avfallstypen, eller containern för "Brännbart stort/Smått brännbart" ersattes med två nya containrar hösten 2020, "Energiåtervinning" och "Stoppade möbler". Det är en åtgärd för att öka återvinningen i kommunen och förhindra att containrar fylls med mycket blandat avfall som kunde återanvänts eller gått till återvinning istället. 

Här ser du hur skyltarna ser ut:

Skylt på återvinningscentral, motiv pilarSkylt på återvinningscentral, motiv av trasig soffa

 

Så sorterar du i container "Energiåtervinning" och "Stoppade möbler"

I containrarna ska du bara lägga saker som inte ska återvinnas. Exempelvis:

 • Presenningar
 • Takpapp
 • Skumgummi
 • Dynor till stoppade möbler
 • Frigolit
 • Tapeter
 • Tygresväskor
 • Trasiga mattor

 

Mer avfall till återvinning och minskad risk för personal

Plockanalyser visar att 75 procent av det som tidigare slängdes i containern "Brännbart" har varit material som skulle kunnat återvinnas om det sorterats rätt, istället för att gå till förbränning.

Allt material som du vill slänga på återvinningscentralen ska sorteras och läggas löst i de olika containrarna. Säckar kan användas för att frakta ditt avfall från hemmet, men du får inte slänga hela säcken i en container. Om du sorterar avfallet innan ditt besök hos oss så kommer det gå smidigt på plats. 

Säckar som tidigare slängts på återvinningscentraler innehåller ofta material som skulle kunna sorteras och återvinnas. Säckar med avfall kan också innebära en risk för vår personal, när de inte kan se om det innehåller farligt avfall eller vassa föremål.

 

Bättre sortering innebär minskade kostnader

Att bränna upp avfall är dyrt, både för miljön och ekonomin. Genom att öka sorteringen ser vi till att sänka kostnaderna samtidigt som vi kan ta vara på ännu mer material som resurs. Kungälv är inte de enda kommun vars besökare tömmer säcken på återvinningscentralen. Flera kommuner har infört liknande regler. Kommuner som sorterar avfall och tömmer medhavda säckar på återvinningscentralen har enligt rapport minskat mängden avfall som skickas till förbränning med 50 procent. 

Här finns några exempel på kommuner som sett positiva resultat sedan ändringen:

 • Örebro
 • Gävle
 • Eskilstuna
 • Varberg
 • Västerås

Vanliga frågor och svar

Har du fler frågor som inte finns med på denna sida? Kontakta kommunens kundcenter. 

FAQ

Varför ska jag tömma säcken?
Måste jag sortera mitt avfall?
Vad händer om jag dumpar avfall istället? 
Blir det billigare för mig som sorterar mitt avfall?
Behöver jag tömma säcken för alla typer av avfall?
Vart lägger jag avfall som inte går att sortera?
Kan jag betala för att lämna osorterat avfall?
Varför finns ingen container för Brännbart stort eller Smått brännbart?
Vad kan jag lägga i containern "Energiåtervinning"?
Vad kan jag lägga i containern "Stoppade möbler"?
Är "Töm säcken" unikt för Kungälvs kommun?
Vad händer med säckarna?

Varför ska jag tömma säcken?

 • Att bränna avfall är dyrt och vi vill undvika att skicka avfall till förbränning när det kan materialåtervinnas.
 • Genom att förbättra sorteringen får vi ett renare material som går till materialåtervinning.
 • Det förekommer farligt avfall i säckarna som kan skada vår personal och miljön.
 • Plast- och pappsäckar kan materialåtervinnas i stället.

Måste jag sortera mitt avfall?

Ja. Enligt Avfallsförordningen, som har stöd i Miljöbalken, är du skyldig att sortera ditt hushållsavfall och lämna det på återvinningscentralen.

Vad händer om jag dumpar avfall istället?

 • Att slänga skräp i naturen är olagligt.
 • Att sanera och städa undan dumpat avfall är kostsamt och onödigt för markägaren.
 • Att dumpa avfall räknas som ett brott som kan ge böter eller fängelse.

Blir det billigare för mig som sorterar mitt avfall?

Nej. Men det blir dyrare för alla om vi inte sorterar på rätt sätt, både för kommunen och kommunens invånare. Förbränningspriserna har ökat vilket betyder att ju mer vi skickar till förbränning desto dyrare blir det.

Behöver jag tömma säcken för alla typer av avfall?

Nej. Det finns några undantag som är viktiga att känna till. Kontakta personalen på återvinningscentralen om du ska lämna:

 • Säckar som innehåller damm, sågspån, isolering eller annat lättflyktigt material.
 • Säckar som innehåller invasiva arter, till exempel parkslide och lupiner.
 • Asbest ska fortfarande vara inplastat och väl förslutet när du kommer till återvinningscentralen.

Var lägger jag avfall som inte går att sortera?

Allt avfall går att sortera. Kontakta personalen på återvinningscentralen om du är osäker!

Kan jag betala för att lämna osorterat avfall?

Nej. Det går inte att betala sig från skyldigheten att sortera sitt avfall på återvinningscentralen. Vi måste alla ta ansvar för avfallet vi skapar och sortera det så att resurser som kan återvinnas istället för att eldas upp. Kom ihåg att alla invånare är skyldiga att sortera sitt avfall enligt lag.

Varför finns ingen container för Brännbart stort eller Smått brännbart?

Det här är en av flera åtgärder för att öka sorteringen så att vi ska kunna återvinna mer material. Enligt våra plockanalyser skulle cirka 75 procent av det avfall som tidigare slängdes i containern för Brännbart kunna återvinnas eller återanvändas istället för att skickas till förbränning.

Vad kan jag lägga i containern för "Energiåtervinning"?

I container "Energiåtervinning" är det bara okej att lägga saker som inte ska återvinnas eller återanvändas. Exempelvis:

 • Presenningar
 • Takpapp
 • Skumgummi
 • Dynor
 • Frigolit
 • Tapeter
 • Tygresväskor
 • Trasiga mattor

Kontakta personalen på återvinningscentralen om du är osäker!

Vad kan jag lägga i containern för "Stoppade möbler"?

I containern " Stoppade möbler" är det bara okej att lägga saker som inte ska återvinnas eller återanvändas. Exempelvis stoppade möbler och madrasser. Kontakta personalen på återvinningscentralen om du är osäker!

Är "Töm säcken" unikt för Kungälvs kommun?

Nej. Flera av våra grannkommuner i Göteborgsregionen jobbar på liknande sätt. Det används blant annat i Gävlekommunerna, Eskilstuna, Västerås, Linköping, Örebro, Norra Skåne och fler tillkommer.

Vad händer med säckarna?

Här är några förslag på vad du kan göra med säckar som du sorterat avfall i:

 • Ta med säckarna hem för att återanvända nästa besök.
 • Lämna plastsäckar till återvinning av förpackningar för plast.
 • Lämna papperssäckar till återvinning av förpackningar för papper.
  Sidan uppdaterades: