Nyhetsbrev för VA och Renhållning

Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år tillsammans med fakturan för VA och renhållning. Den ena sidan tar upp aktuella avfallsfrågor och den andra handlar om vatten- och avloppsfrågor i kommunen.

  Sidan uppdaterades: