Nyhetsbrev för VA och Renhållning

Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år tillsammans med fakturan för VA och renhållning. Den ena sidan tar upp aktuella avfallsfrågor och den andra handlar om vatten- och avloppsfrågor i kommunen.

Senaste nyhetsbrevet

Här kan du läsa det senaste nyhetsbrevet som skickades ut tillsammans med din faktura för VA och Renhållning.

 

  Sidan uppdaterades: