Avfallsplan och avfallsföreskrifter

I Kungälv jobbar vi i enlighet med Göteborgsregionens avfallsplan där avfallstrappan är en viktig del i arbetet. Kommunen har också egna avfallsföreskrifter som ska följas.

Avfallsplan

Kommunen ska enligt lag ha en renhållningsordning som ska beskriva målen med avfallshanteringen, hur hämtningen ska gå till för olika typer av avfall och specifika regler och undantag. 2021 uppdaterades renhållningsordningen med Göteborgsregionens avfallsplan som sträcker sig till 2030.

Avfallsplan 2030


Avfallsföreskrifter

Kungälvs kommun reviderade gällande avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun under 2015. Revideringen innebar en uppdatering till dagens avfallshantering och efterföljande renhållningstaxor. Den 1 oktober 2015 trädde de aktuella avfallsföreskrifter i kraft.

Avfallsföreskrifter 2015


Några förändringar i avfallsföreskrifterna

  • Flexiblare hämtningsintervall i enlighet med renhållningstaxan
  • Hämtning av trädgårdsavfall
  • Hämtning av grovavfall och smått elavfall
  • Tömning av fettavskiljare två gånger per år
  • Hämtning var sjätte vecka vid kompostering
  Sidan uppdaterades: