Textilinsamling

Släng inte dina kläder och textilier i onödan – återanvänd, laga, skänk eller lämna på någon av våra återvinningscentraler. Här kan du läsa om klädindustrins påverkan på miljö och klimat, och få information om kommunens insamling av kläd- och textilavfall.

Varför samla in kläder och textil?

Tillverkningen av kläder och textilier är en av de mest klimat- och miljöförstörande industrierna i världen. Den förbrukar inte bara stora mängder fossil energi och vatten men den är också ofta beroende av miljö- och hälsoskadliga kemikalier. Trots det slänger vi i Sverige 75 miljoner kilo kläder rakt ner i sophinken årligen vilket är ett stort resursslöseri! Därför har Kungälvs kommun som mål att minska mängden textil i hushållens restavfall med 60 procent till år 2030.

Har du frågor om textilinsamling eller återvinning? Läs vanliga frågor och svar här.

Både hela och trasiga textilier är en resurs

Mycket av kläderna vi slänger (upp till 50 procent) är i ett så gott skick att de hade kunnat användas av någon annan om de hade skänkts vidare. Men även trasig textil är faktiskt en resurs som kan återvinnas och till exempel bli till stoppning eller delar i byggmaterial för väggar, tak och golv. Dessutom gör ny teknik att det börjar bli möjligt – om än på liten skala – att återvinna fibrer från gamla textilier för att tillverka nya plagg.

Gör en miljöinsats och lämna dina gamla och trasiga textilier och kläder till insamling. Både hela och trasiga textilier och kläder tas emot på kommunens återvinningscentraler och i Björkåfrihets insamlingsboxar runtom på Kungälvs återvinningsstationer.

Insamling av kläd- och textilavfall i Kungälv

Du kan lämna in kläder och textilavfall på alla kommunala återvinningscentraler. Textil som inte är blöt eller hårt nedsmutsad tas emot - både hel och trasig.

Förutom kläder kan du också lämna in skor, väskor, övriga accessoarer och återbrukbar hemtextil som exempelvis dukar, gardiner, lakan och handdukar. Insamlingen sköts med hjälp av den ideella föreningen Björkåfrihet (tidigare Emmaus). Du kan också lämna in kläder och textil via Björkåfrihets insamlingsboxar som du hittar på många av Kungälvs återvinningsstationer. Där tas även trasig textil emot så länge den inte är blöt eller smutsig.

Besök kommunens sida för återvinningscentraler 

Läs om Björkåfrihets textilinsamling och hitta din närmaste insamlingsplats här


Vad händer med de insamlade kläderna och textilierna?

På Björkåfrihets sorteringsanläggning i Göteborg görs en första utsortering av textil som därefter går till försäljning i Björkåfrihets butiker. Efter att inlämnat material genomgått sortering till biståndsprojekt och material avsedd för återvinning och forskning/utveckling i Sverige, förbereds en textilmix för transport till sorteringsanläggningar i Europa. Där görs en anpassad sortering för olika marknader. En stor del av materialet används för materialåtervinning inom industri i Europa som putstrasor och fyllnadsmaterial.

Textil som inte lämpar sig för återbruk eller återvinning, exempelvis textil som är hårt nedsmutsad, går till förbränning och energiåtervinning eller sorteras ut som farligt avfall.

Tips för en hållbar kläd- och textilanvändning

Det bästa du kan göra för miljön och för dem som arbetar med att producera kläder är att:

 • välja nya kläder med omsorg
 • välja kvalitet före kvantitet
 • ta hand om dina kläder och skor – vårda och laga för att ge dem ett längre liv
 • handla second hand istället för nytt

Att återanvända kläder är alltid det bästa ur ett miljöperspektiv.

Mer information

 

Vanliga frågor och svar

 • Vad kan jag lämna till insamlingen på återvinningscentralerna i Kungälv?

Svar:

  • Hela och trasiga kläder av alla slag
  • hela skor (om möjligt i par och ihopknutna)
  • hattar
  • bälten
  • handväskor
  • övriga accessoarer
  • sängkläder
  • filtar
  • gardiner
  • handdukar
  • övrig mindre hemtextil som kan återbrukas.
 • Vad tas inte emot?

Svar: Blöta och/eller nedsmutsade textilier, trasiga skor, stor eller hemtextil som tar stor plats som exempelvis mattor och madrasser.

 • Kan jag lämna trasiga kläder till insamling?

Svar: Ja, alla kläder som inte är blöta eller nedsmutsade tas emot.

 • Behöver jag separera trasiga från hela kläder?

Svar: Nej.

 • Behöver jag lämna in mina kläder i en påse?

Svar: Att på något sätt försluta/förpacka kläderna kan underlätta hantering och skydda mot smuts och fukt, men det är inget krav.

 • Vad gör jag med kläder som inte kan återbrukas/återvinnas?

Svar: Hårt nedsmutsade kläder och/eller kläder som luktar mögel ska slängas i restavfallet. Kläder och textilier som har olja, syra eller andra hälsoskadliga ämnen på sig lämnas som farligt avfall på kommunens återvinningscentral.

 • Vad händer med kläderna jag lägger i insamlingen?

Svar: De tas omhand av Björkåfrihet och förbereds antingen för återbruk och försäljning, materialåtervinning eller i sista hand förbränning och energiåtervinning. Läs mer om Björkåfrihets arbete längre upp på denna sida.

 • Varför ska jag inte slänga mina kläder i soporna – de förbränns ju och blir till energi?

Svar: Utvinning av råvaror och produktionsprocesser vid tillverkningen av textilier har en mycket stor påverkan på miljö och klimat. Även om kläder som slängs i soporna blir till värme som tas tillvara vid förbränning, är det långt mycket bättre för miljön att lämna in gamla kläder till återanvändning eller återvinning.

 • På vilka återvinningsstaioner kan jag lämna in textil och när har de öppet?

Svar: Samtliga av kommunens återvinningscentraler tar emot textil och kläder. 

Se öppettider för återvinningscentralerna här

 • Hur mycket kläder och textilier får jag lämna in?

Svar: En privatperson får lämna maximalt 2 kubikmeter avfall på kommunens återvinningscentral per dag. Utöver denna gräns finns inga begränsningar.

 • Hur mycket textilier konsumerar vi i Sverige?

Svar:  I Sverige konsumerar vi ungefär 13,1 kilo textilier per person och år. Av dessa slängs cirka 7,5 kilo i soporna. Att slänga textil är resursslöseri. Bara att odla ett kilo bomull kan kräva upp till 29 000 liter vatten och då är inte de vattenmängder som krävs vid själva textilproduktionen inräknat.

  Sidan uppdaterades: