Slamtömning

Ragn-Sells är kommunens upphandlade entreprenör för alla tömningar av slambrunnar, slamtankar, fosforfällor och fettavskiljare i Kungälvs kommun.

Tömning av enskilt avlopp

Tömning av ditt enskilda avlopp ska ske minst inom det intervall som anges på ditt tillstånd från miljöenheten. För beställning av extra tömning eller frågor om när tömning kommer att ske hos dig kontakta kommunens kundcenter. För priser för exempelvis jourtömning eller extra tömning läs kommunens avfallstaxa (PDF).

E-postmeddelande innan och efter slamtömning

Du kan få aviseringar via e-post inför slamtömning och efter att tömningen är utförd. Önskar du att få dessa e-postutskick kan du anmäla din e-postadress till kommunens kundcenter.

 Jourtömning

Akuta tömningar efter klockan 16.00, telefon 0709-29 98 40. Jourtömningen sker då inom sex timmar.
Observera att jourtömning, det vill säga utanför ordinarie arbetstid, betyder en mycket högre avgift. 

Vad händer med slammet?

Efter slamtömning lämnas slammet till Gryaab som efter ett par behandlingssteg blir till biogas och anläggningsjord. Läs mer om slambehandlingen på Gryaabs webbplats (extern länk).


Id-märkning av avloppsanläggningar

Alla avloppsanläggningar är uppmärkta med en liten id-tagg som är cirka 2x4 centimeter. Den får inte tas bort eller göras oläslig. Märkningen är till för att förebygga förväxling med annan fastighetsinnehavare eller annan typ av anläggning.

Om anläggningens lock byts ska du ta loss id-taggen från det gamla locket och fästa det på det nya locket. På minireningsverk fästs id-tagg på kopplingen.


foto på id-tagg, gul

  Sidan uppdaterades: