Slamtömning

Ragn-Sells är kommunens upphandlade entreprenör för alla tömningar av slambrunnar, slamtankar, fosforfällor och fettavskiljare i Kungälvs kommun. Tömning av ditt enskilda avlopp ska ske minst på det intervall som ditt tillstånd från miljöenheten anger.

Om du har frågor eller synpunkter, som till exempel beställning av extra tömning eller undrar när tömning kommer att ske, ska du kontakta Renhållningens kundservice. Du når dem via Kundcenter telefon 0303–23 80 00, måndag - fredag klockan 08.00 - 12.00, e-post kundservice.avfall@kungalv.se.

Tömning av enskilt avlopp

Information till fastighetsägare - tömning av enskilt avlopp (pdf, nytt fönster)


E-postmeddelande innan och efter slamtömning

Du kan få aviseringar via e-post inför slamtömning och efter att tömningen är utförd. Önskar du att få dessa e-postutskick, kan du anmäla din e-postadress till Renhållningens kundservice via Kundcenter, telefon 0303–23 80 00 eller e-post kundservice.avfall@kungalv.se.

Akut slamtömning

Akuta slamtömningar efter klockan 16.00, telefon 0709-29 98 40. Jourtömningen sker då inom sex timmar.
Observera att jourtömning, det vill säga utanför ordinarie arbetstid, betyder en mycket högre avgift. Priser finns i Avfallstaxa 2018 (pdf, nytt fönster).

Vad händer med slammet?

Efter slamtömning lämnas slammet till Gryaab och blir efter ett par behandlingssteg till biogas och anläggningsjord. Läs mer om slambehandlingen på Gryaabs webbplats (extern länk).


Id-märkning av avloppsanläggningar

Alla avloppsanläggningar kommer att märkas med en liten id-tagg som är cirka 2x4 centimeter. Den får inte tas bort eller göras oläslig. Märkningen är till för att förebygga förväxling med annan fastighetsinnehavare eller annan typ av anläggning.

Om anläggningens lock byts ska du ta loss id-taggen från det gamla locket och fästa det på det nya locket. På minireningsverk fästs id-tagg på kopplingen.

foto på id-tagg

foto på id-tagg, gul

  Sidan uppdaterades: