Slamtömning

Ragn-Sells är kommunens upphandlade entreprenör för alla tömningar av slambrunnar, slamtankar, fosforfällor och fettavskiljare i Kungälvs kommun.

Tömning av enskilt avlopp

Tömning av ditt enskilda avlopp ska ske minst inom det intervall som anges på ditt tillstånd från miljöenheten. För beställning av extra tömning eller frågor om när tömning kommer att ske hos dig kontakta kommunens kundcenter. För priser för exempelvis jourtömning eller extra tömning läs kommunens avfallstaxa (PDF).

E-postmeddelande innan slamtömning

Du kan få aviseringar via e-post inför slamtömning. Kontakta kommunens kundcenter för att registrera din e-post adress.

 

Jourtömning

Akuta tömningar efter ordinarie arbetstid, klockan 16.00 kallas för jourtömningar, Jourtömningen sker inom sex timmar. Observera att jourtömning betyder en högre avgift. 

Telefon jourtömning: 0709-29 98 40

 

Vad händer med slammet?

Efter slamtömning lämnas slammet till Gryaab som efter ett par behandlingssteg blir till biogas och anläggningsjord. Läs mer om slambehandlingen på Gryaabs webbplats.

  Sidan uppdaterades: