Tömning av fettavskiljare

Tömning av fettskiljare ska ske av kommunens upphandlade entreprenör. I dagsläget är det Ragn-Sells som utför tömning.

Tömningsintervall

Tömning ska ske minst två gånger per år eller så ofta som krävs för att fettavskiljaren ska upprätthålla sin funktion.

Inför tömning skickas ett aviseringsbrev som informerar om under vilken period tömning kommer att ske.

Extra tömning

Kontakta kommunens kundcenter om du vill beställa extra tömning eller undrar när tömning ska ske. 
Mer information finns i Avfallsföreskrifter (pdf)


Fettavskiljare

Fettavskiljare behövs för lokaler där livsmedel tillagas eller bereds. För att få installera en fettavskiljare eller uppgradera till en större krävs bygganmälan. Mer information om anmälan, skötsel och installation av fettavskiljare.

  Sidan uppdaterades: