Tömning av fettavskiljare

Tömning av fettskiljare ska ske av kommunens upphandlade entreprenör. I dagsläget är det Ragn-Sells som utför tömning.

Tömningsintervall

Tömning ska ske minst två gånger per år eller så ofta som krävs för att fettavskiljaren ska upprätthålla sin funktion.

Inför tömning skickas ett aviseringsbrev som informerar om under vilken period tömning kommer att ske.

Extra tömning

Kontakta Renhållningens kundservice om du vill beställa extra tömning eller undrar när tömning ska ske. 
Telefon 0303–23 97 83 
Måndag - fredag klockan 08.00 - 12.00
E-post
kundservice.avfall@kungalv.se.

Mer information finns i Avfallsföreskrifter (pdf, nytt fönster).


Fettavskiljare

Fettavskiljare behövs för lokaler där livsmedel tillagas eller bereds. För att få installera en fettavskiljare eller uppgradera till en större krävs bygganmälan. Mer information om anmälan, skötsel och installation av fettavskiljare.

  Sidan uppdaterades: