Tömning och påfyllning av fosforfällor

Här hittar du information om tömning och påfyllning av fosforfällor för dig som har egen avloppsanläggning.

Fosforfällan är ett extra reningssteg i din enskilda avloppsanläggning. Förbrukat filtermaterial räknas till hushållsavfall, vilket innebär att Kungälvs kommun ansvarar för tömning, bortforsling och behandling av materialet. Ragn-Sells är kommunens upphandlade entreprenör för tömning av fosforfällor och standardintervallet för tömning är vartannat år. Du kommer bli aviserad tre månader innan planerad tömning och som fastighetsägare ansvarar du för att fosforfällan fylls på med nytt filtermaterial efter att tömning utförts. Till skillnad från tömningen av fosforfällan kan du själv välja entreprenör för påfyllning. Se alternativ och prisexempel för påfyllning längre ner på sidan. 

Om du önskar längre tömningsintervall kan du ansöka om det genom att fylla i och skicka in Ansökan om längre tömningsintervall för fosforfilter. (pdf, öppnas i nytt fönster)

Mer information hittar du under Vanliga frågor och svar om fosforfällor.

 

Alternativ och prisexempel för påfyllning

Alternativ 1

Kommunens entreprenör tömmer uttjänt filtermaterial från fosforfällan, tillhandahåller nytt material samt ombesörjer påfyllnad av fosforfällan. Kommunen fakturerar dig för tömning, bortforsling och behandling. Entreprenören fakturerar dig för nytt filtermaterial och påfyllnad. 

Prisexempel
För en filtersäck om 500 kg och 4 meters avstånd från fosforfälla till farbar väg, beräknas priset inklusive moms bli följande:

  • Tömning, bortforsling och behandling enl. gällande taxa: 1 050 kr. 
  • Ny säck 500 kg: 6 750 kr
  • Ungefärlig arbetskostnad påfyllnad: 3 250 kr
  • Total: 11 050

Alternativ 2

Kommunens entreprenör tömmer uttjänt filtermaterial från fosforfällan men du väljer själv vem som tillhandahåller nytt material och ombesörjer påfyllnad. Du ansvarar för att påfyllnad samordnas med hämntning. Observera att kommunens entreprenör inte får fylla på anläggningen om du väljer detta alternativ. 

Kommunen debiterar dig för tömning, bortforsling och behandling enligt gällande taxa 1 050 kr. Din valda entreprenör debiterar dig för ny säck och arbetskostnad för påfyllnad. 

  Sidan uppdaterades: