Tömning och påfyllning av fosforfällor

Här hittar du information om tömning och påfyllning av fosforfällor för dig som har egen avloppsanläggning.

Fosforfällan är ett extra reningssteg i din enskilda avloppsanläggning. Förbrukat filtermaterial räknas som hushållsavfall, vilket innebär att Kungälvs kommun ansvarar för tömning, bortforsling och behandling av materialet. Ragn-Sells är kommunens upphandlade entreprenör för tömning av fosforfällor och standardintervallet för tömning är vartannat år. Du kommer bli informerad tre månader innan planerad tömning och som fastighetsägare ansvarar du för att fosforfällan fylls på med nytt filtermaterial efter att tömning utförts. Till skillnad från tömningen av fosforfällan kan du själv välja entreprenör för påfyllnad. Se alternativ och prisexempel för påfyllnad längre ner på sidan. 

För att kunna ansöka om att få förlängt tömningsintervall av fosforfällan ska anläggningen vara lågt belastad, som fritidsboenden eller hushåll med få personer. Ansökan gör du genom att fylla i och skicka in Ansökan om längre tömningsintervall för fosforfilter. (pdf, öppnas i nytt fönster)

Mer information hittar du under Vanliga frågor och svar om fosforfällor.

 

Alternativ och prisexempel för påfyllning

Alternativ 1

Kommunens entreprenör tömmer uttjänt filtermaterial från fosforfällan, tillhandahåller nytt material och fyller på fosforfällan. Kommunen fakturerar dig för tömning, bortforsling och behandling. Entreprenören fakturerar dig för nytt filtermaterial och påfyllnad. 

Prisexempel
För en filtersäck om 500 kg och 4 meters avstånd från fosforfälla till farbar väg, beräknas priset inklusive moms bli följande:

  • Tömning, bortforsling och behandling enligt taxan: 1 050 kronor
  • Ny säck 500 kg: 6 750 kronor
  • Ungefärlig arbetskostnad påfyllnad: 3 250 kronor
  • Total: 11 050 kronor

Alternativ 2

Kommunens entreprenör tömmer, forslar bort och behandlar uttjänt filtermaterial från fosforfällan men du väljer själv vem som tillhandahåller nytt material och ansvarar för påfyllning. Du ansvarar för att påfyllnad samordnas med hämntning vilket ska ske under samma dag. Observera att kommunens entreprenör inte får fylla på anläggningen om du väljer detta alternativ. Avloppsanläggningen får inte användas om du inte fyller på nytt filtermaterial i fosforfällan. Du ska omgående efter bytet skicka in kvitto på inhandlat filtermaterial samt kvitto för arbetskostnad för påfyllnad till miljöenheten.

Kommunen fakturerar dig för tömning, bortforsling och behandling enligt taxan 1 050 kronor. Din valda entreprenör fakturerar dig för ny säck och arbetskostnad för påfyllnad. 

  Sidan uppdaterades: