Avlidna husdjur, sällskapsdjur

Du får gräva ner ditt döda sällskapsdjur på din mark om det kan ske utan olägenhet och inte finns risk för smittspridning eller förorening. Du kan också lämna det till Renova.

Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker och djurbegravningsplatser eller till Renovas specialugn i Sävenäs, Göteborg. Avlämning på Renovas anläggning sker enligt anläggningens anvisningar. Avgift betalas direkt till behandlingsanläggningen.

Döda sällskapsdjur, förutom hästdjur, får också grävas ner enligt Jordbruksverkets föreskrifter (2010:59). Nedgrävning får emellertid enbart ske på egen mark och om det kan ske utan olägenhet och utan att risk för smittspridning och/eller förorening uppstår. Innan nedgrävning bör samråd ske med Miljöenheten.
För nedgrävning av häst ska Miljöenheten anvisningar följas.

 

Kremering av husdjur

Du som privatperson kan lämna avlidna husdjur till Renovas anläggning på Von Utfallsvägen, Sävenäs industriområde, Göteborg (extern länk). Ring innan du åker dit. Lägg det avlidna djuret i dubbla plastsäckar och sedan i en pappsäck. Renova har flera urnor att välja mellan.

  Sidan uppdaterades: