Skadade eller döda vilda djur och övergivna djurungar

Vem ska du kontakta och vad ska du göra om du hittar ett dött eller övergivet djur?

Vem ansvarar för döda vilda djur?

I första hand är det markägaren som ansvarar för döda djur i skog och mark. Några avlidna vilda djur är ”statens vilt”, det vill säga de tillhör staten, och ska anmälas till polisen. Läs vilka djur det gäller på Naturvårdsverkets webbplats (extern länk).

 

Skadade vilda djur och övergivna djurungar

Det krävs tillstånd från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för att få vårda och rehabilitera skadat vilt. Läs på Naturvårdsverket webbplats (extern länk) vad du bör göra om du hittar skadade vilda djur eller övergivna djurungar.

 

Sälar

Om du upptäcker en död säl finns information om vad du bör göra på Informationscentralen för Västerhavets webbplats (extern länk). Du kan också kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00.

  Sidan uppdaterades: