Sanda, städa & skotta - Ditt ansvar som fastighetsägare

Ansvarsområdet som för dig som fastighetsägare sträcker sig längre än bara innanför ditt eget staket. Till exempel ansvarar du för en del av gångbanan utanför tomtgränsen. Här kan du läsa om ditt ansvar som fastighetsägare.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Om du äger en fastighet inom tätortsområde som till exempel Kungälv, Ytterby och Marstrand, ansvarar du för snöskottning och sandning av området runt fastigheten där det finns områden som kommunen äger. Det kan exempelvis vara parker, gräsytor och liknande. Du ska också se till att det är lätt att komma åt brevlådor och soptunnor. Kom ihåg att du inte får lägga snö som du skottar bort på gator eller i parker.

Undantag

I områden utanför detaljplan eller områden med detaljplan där någon annan än kommunen ansvarar för de allmänna platserna kan det finnas andra regler. Om du är osäker på vad som gäller där du bor kan du kontakta kommunens kundcenter, eller din vägförening.

Allmänna regler för fastighetsägare inom tätortsområde

Utanför din tomt

  • Håll rent och sanda gångutrymmen (minst 1 meter i bredd) längs med din fastighet. Ett gångutrymme kan vara en trottoar, en trappa, en gata eller en gångväg. Finns inte trottoar, gata eller gångväg ska du fortfarande sanda och skotta gångutrymme på minst 1 meters bredd. 
  • Finns det en gångbana inom 7 meters avstånd från tomtgränsen, ansvarar du fortfarande för att hålla den ren, sanda och skotta. 
  • Se till att vallar vid övergångställen och gatuhörn är öppna för gångtrafik.
  • Sopa upp vintersand på våren.
  • Tänk på att du ansvarar för att hålla gångbanor rena under hela året. Ta bort ogräs, klipp buskar och träd.

Innanför din tomt

  • Se till att det finns en gångväg på minst 1 meters bredd på din egen tomt så att vi kan hämta dina sopor. Ta bort istappar från tak och stuprännor så ingen riskerar att skadas.
  • Sopa upp vintersand på våren.
  • Tänk på att du ansvarar för att hålla gångbanor rena under hela året. Ta bort ogräs, klipp buskar och träd. 
  Sidan uppdaterades: