Häckar, buskage, sikt och framkomlighet

Du som har en fastighet bredvid en allmän väg har ansvar för att dina träd, buskar och växter inte hindrar sikten för bilister, cyklister och gående som använder vägen.

Hörntomt bredvid en korsning

Du som har en hörntomt bredvid en korsning ansvarar för att dina träd, buskar och växter inte är högre än 70 centimeter. Detta gäller i ett område 10 meter från korsningen åt vardera håll av din tomtgräns.

Skiss över hörntomt med avstånd

 

Utfart mot gatan

Du som har utfart mot gatan får inte låta dina träd, buskar och växter vara högre än 70 centimeter. Det gäller 2,5 meter åt vardera håll från utfarten av din tomtgräns.

 

Håll gångbanan ren!

För att undvika att någon halkar och att brunnar blir igensatta är du som fastighetsägare ansvarig för att gångbanorna är rena och framkomliga utanför din fastighet.

  • Ta bort ogräs och sly.
  • Kapa buskar, träd och häckar innan de växer ut i gång- och cykelbanan, vägområden.
  • Ta bort nedskräpande föremål, till exempel löv och kvistar
  Sidan uppdaterades: