Sotning

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är därför en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Sotning består av två delar - rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och genomförs oftast vid två separata tillfällen. 

 

Vem genomför sotning?

I Kungälv utförs sotningen av Kungälvs Sotarna AB. Du kan också ansöka om att få utföra sotningen själv. Mer om hur det går till och hur du ansöker hittar du på  Bohus Räddningstjänstförbunds webbplats (extern länk).

 

Brandskyddskontroll utförs av behörig

Brandskyddskontrollen får bara utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det innebär att du som har tillstånd att själv sota måste se till att en behörig utför brandskyddskontrollen.

Vid brandskyddskontrollen kontrolleras:

  • eldstaden och utrymmet där eldstaden är placerad
  • skorstenen genom samtliga våningsplan inklusive vindsutrymmen och ovan yttertak samt skyddsanordningar på tak.

Vid brandskyddskontrollen krävs tillträde till alla utrymmen där rökkanalen passerar.

  Sidan uppdaterades: