Sotning och brandskyddskontroll

Sotning består av två delar - rengöring av skorstenen (sotning) och brandskyddskontroll. De båda genomförs oftast vid två separata tillfällen.

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är därför en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.
Vid brandskyddskontrollen kontrolleras:

  • Eldstaden och utrymmet där eldstaden är placerad
  • Skorstenen på alla våningar, vindsutrymme och ovanför yttertaket
  • Alla skyddsanordningar på taket

Vid brandskyddskontrollen krävs tillträde till alla utrymmen där rökkanalen passerar.

 

Vem sotar i Kungälvs kommun?

I Kungälv utförs sotningen av Kungälvs Sotarna AB (extern länk). Du kan också ansöka om att få utföra sotningen själv. Mer om hur det går till och hur du ansöker hittar du på  Bohus Räddningstjänstförbunds webbplats (extern länk).

 

Brandskyddskontroll utförs av behörig

Brandskyddskontrollen får bara utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det betyder att även du som har tillstånd att sota din egen skorsten måste se till att en behörig person utför brandskyddskontrollen.

 

  Sidan uppdaterades: