Kostnad och handläggningstid

Handläggningstid

Miljö och byggnadsnämnden ska besluta om bygglov senast 10 veckor efter din ansökan. Om miljö- och byggnadsnämnden behöver mer tid för att utreda ditt ärende kan det ta längre tid, men inte mer än 20 veckor totalt. Tiden räknas från det att din ansökan anses vara komplett, alltså när miljö- och byggnadsnämnden fått in de handlingar nämnden behöver för att handlägga din ansökan.

Kostnad

Hur mycket det kostar för handläggning av ditt ärende beror på när du skickade in din anmälan/ansökan.

Avgifter för ärenden inkomna före den 2 maj 2011 (pdf, nytt fönster)

Avgifter för ärenden (pdf, nytt fönster)

 

  Sidan uppdaterades: