Kostnad och handläggningstid

Handläggningstid

Vi skall handlägga ditt ärende inom 10 veckor, men om ditt ärende behöver kompletteras kommer du få ett brev av oss där du föreläggs att inom en viss tid avhjälpa bristen i din ansökan. Detta föreläggande kommer du få inom tre veckor från din ansökan kom in. Tidsfristen börjar löpa från den dag din ansökan bedöms som komplett eller om du på eget initiativ skickar in handlingar som kan påverka ärendet. Det är viktigt att det är du (sökanden av ansökan) som skickar oss de kompletterande handlingarna.

Följer du inte föreläggandet kan din ansökan avvisas eller avgöras i befintligt skick.

Om det är nödvändigt på grund av handläggning eller utredning får tidsfristen förlängas en gång med ytterligare 10 veckor. Om detta skulle bli aktuellt kommer du få ett beslut, med skäl om förlängningen, innan den ursprungliga tidsbristen har gått ut.

Den 1 januari 2019 träder nya bestämmelser om reduktion av avgifter enligt Plan och Bygglagen i kraft. För dig som sökande innebär det att den av Kommunfullmäktige fastställda Plan och Bygglov-taxan reduceras om vi inte håller fastställda tidsfrister. Avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som börjar dagen efter att tidsfristen har löpt ut.

 

 

Kostnad

Kostnaden tas ut enligt fastställd taxa. 

Avgifter för ärenden (pdf, nytt fönster)

 

  Sidan uppdaterades: